Nieuws (overig)

Diaconie en de PCI,Dit jaar zamelen we voor het jaarlijks diaconaal weekeinde, dit jaar op15 en 16 juni, kinderboeken in voor het voorleesproject van onze oudpastoraal werkster Meike Hettinga die nu werkzaam is in de PINieuwegein, ofwel de gevangenis in Nieuwegein.De boeken zijn bedoeld voor gedetineerde vaders om voor te lezen aan hunkinderen....

Lees verder

Locatieraad

Locatieraad BunnikDe Locatieraad is het lokale bestuur van de geloofsgemeenschap Bunnik, onderdeel van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII. De Locatieraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de locatie. Ze bestaat uit: Voorzitter - vacant John Meijer – secretaris / beheer (a.i.) Tel 030 – 656 38 15 Cor van Wiggen –...

Lees verder

Kerkberichten

Kerkberichten

  OPEN VENSTER INLEGVEL NIEUWSBRIEF KERKENVISIE Week 24 10 e Zondag door het jaar Zondag 9 juni 9.30 uur Woord -...

Lees verder

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Door de inzet van vrijwilligers, en alleen daardoor, kunnen we samen de gemeenschap vormen die we willen zijn. Actief, betrokken, inspirerend. Er zijn al veel vrijwilligers actief, op allerlei plekken en op allerlei manieren. Maar we hebben ook bijna overal nog dringend versterking nodig! Bent u nog geen vrijwilliger? Er zijn allerlei...

Lees verder

Financiën

Kerkbalans, periodieke gift. Tegenwoordig is het heel eenvoudig te regelen om de bijdrage voor de Kerkbalans geheel belastingvrij te schenken. Daarvoor is geen notaris nodig. Met een onderhandse overeenkomst kunt u de gehele bijdrage van de belasting aftrekken. Dit staat daarmee los van de drempelwaarde voor...

Lees verder

Bij overlijden

In geval van overlijden kunt u contact opnemen met de begrafenisondernemer of u kunt de Pastoraatsgroep bellen, nummer 06-20381340. Werkwijze Uitvaarten worden binnen onze parochie centraal aangemeld en uitgevoerd door de pastor van dienst of door zeer goed toegeruste parochianen. De uitvaartondernemer belt naar het aanmeld nummer om een...

Lees verder

Eerste Communie en Vormsel

De werkgroep Eerste Heilige Communie organiseert ieder oneven jaar alle werkzaamheden rond het feest van de Eerste Heilige Communie en voert deze samen met de ouders uit. De werkgroep assisteert de pastor en de ouders bij de voorbereiding van de aanstaande communicanten. De kinderen van groep 4 en 5 worden in december per brief via school...

Lees verder

Grafzaken

Wanneer een overledene wordt begraven worden grafrechten toegekend aan de nabestaanden. Het toekennen van grafrechten is de verantwoordelijkheid van het beheer van de begraafplaats (beheerder begraafplaats, administrateur van de begraafplaats, kerkadministratie (waarin de leden van de parochie zijn geregistreerd).De begrafenisondernemer volgt een...

Lees verder

Liturgiezaken

Drie kosters in onze geloofsgemeenschap zorgen ervoor dat de vieringen rustig verlopen, alles voor de voorganger en de kerkbezoeker in orde en aanwezig is, en de kerk rustig en opgeruimd is. Iedere koster is in principe per week ingeroosterd van zaterdag t/m vrijdag. Dit rooster wordt per kwartaal gemaakt.Onder zijn/haar taak in deze week van...

Lees verder

Jeugdzaken

Jeugdzaken

Alle werkgroepen rond jeugd en jongeren binnen de geloofsgemeenschap St. Barbara komen in het jeugd- en jongerenberaad Bunnik twee maal per jaar bijeen. Het doel van dit beraad is afstemming van de activiteiten voor alle kinderen en jongeren van de Barbarakerk. Vanuit dit beraad is er overleg met de contactpersonen identiteit van de katholieke...

Lees verder

Oecumene

De oecumene bevordert de eenheid, samenwerking en het onderlinge begrip tussen religieuze groepen. In Bunnik verzorgen de Protestantse Gemeente Bunnik en de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap St. Barbara door het jaar heen verschillende gezamenlijke activiteiten.  Vanuit de Raad van Kerken, het overkoepelend orgaan, worden de oecumenische...

Lees verder

Pastoraat

De pastoraatsgroep zorgt voor pastorale nabijheid waar priesters en pastores van het pastorale team een steeds groter gebied moeten bestrijken. De pastoraatsgroep bestaat uit enkele vrijwilligers uit de lokale gemeenschap. Ze heeft als opdracht om te inspireren, te begeleiden, te activeren en te attenderen waar dit nodig is. Dit betekent dat de...

Lees verder

Catechese

Catechese

Een paar keer per jaar wordt een speciale peuter/kleuterviering gehouden. Hierin worden de bijbelverhalen op een toegankelijke manier verteld door de kinderen heel direct bij het verhaal te betrekken. Een bijeenkomst duurt ongeveer een half uur. Momenteel wordt alleen het Kindjewiegen nog gedaan, omdat er nog maar één persoon is die alles...

Lees verder

Kerkmuziek

In de St. Barbarakerk is elke zondag een viering en om de week op zaterdag. Verschillende koren en cantores verzorgen daarin beurtelings de muzikale ondersteuning. In bepaalde vieringen zingen alle koren gezamenlijk. Van jong tot oud staat dan op het priesterkoor. De muziekkeuze tijdens zo’n viering is een mix uit het repertoire van alle koren,...

Lees verder

MOV

MOV betekent Missie, Ontwikkeling en Vrede. Er is behoefte in de wereld, behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, huizen en zeker in de laatste plaats niet: behoefte aan geloof. Tot op de dag van vandaag werken er Nederlandse missionarissen in de arme missielanden om het Evangelie te verkondigen. Als een mens immers weet van een eeuwige...

Lees verder