bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witbalk blauw712

Zondag 1 November, 10.00 uur - Oecumenische viering Oude Dorpskerk.
Wilt u zich opgeven voor deze viering? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.
U kunt meerdere personen gelijktijdig aanmelden, indien allen uit hetzelfde huishouden komen. We plaatsen u dan bij elkaar, zonder 1,5 meter tussenruimte.
Bent u minder goed ter been en/of komt u met een rolstoel/rollator/scootmobiel? We houden daarmee graag rekening bij het toewijzen van een plaats in de kerk.
Ik verklaar dat zowel ik, als de personen die met mij meekomen, op dit moment geen ziekteverschijnselen hebben. Indien wij deze ontwikkelen zullen wij ons afmelden.
Ik geef toestemming tot het verwerken van mijn gegevens.

Welkom 

We mogen weer vieringen houden!

 

Vanaf 23 augustus 2020 hebben we weer iedere week een zondagsviering in Bunnik. Locatieraad en Liturgisch beraad hebben samen een gebruiksplan opgesteld om dat op een verantwoorde manier te doen. In een flyer zijn de belangrijkste punten overzichtelijk voor u op een rij gezet.

U bent van harte welkom in onze St. Barbarakerk. Bij vieringen is het wel noodzakelijk te reserveren. Dat kan telefonisch, per mail, briefje in de brievenbus van het secretariaat of online. In de flyer vindt u meer details.

Het online reserveren is mogelijk van maandag 12:00 uur tot zaterdag 12:00 uur, voorafgaand aan de volgende viering. In deze periode verschijnt een oranje label ‘Reserveren’ bovenaan deze pagina. Door er op te klikken opent een reserveringsformulier. Buiten de reserveringsperiode wordt het oranje reserveringslabel niet aangeboden.

 

 

Welkom op de website van de geloofsgemeenschap St. Barbara te Bunnik, onderdeel van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII. De parochie omvat de Krommerijnstreek. Binnen deze parochie zijn er 8 locaties, met ieder een eigen gemeenschap en een kerkgebouw.

Op deze website vindt u alle informatie over locatie Bunnik die voor u van belang kan zijn, actueel zowel als achtergrondinformatie. Klik de verschillende menu’s en submenu’s aan om te zien welke onderwerpen daar te vinden zijn.

Barbarakerk300