Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid en vragen u om uw bijdrage aan de collecte digitaal naar ons over te maken. Als Locatieraad en parochiebestuur willen wij u op voorhand danken voor uw milde gaven. Want Kerk, dat zijn we samen.

U kunt uw bijdrage, onder vermelding van ‘collecte’, overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL55 INGB 0000 0127 07 
t.n.v. Geloofsgemeenschap Sint Barbara Bunnik.

of  op het rekeningnummer:

NL33 RABO 0311 3034 04
t.n.v. Geloofsgemeenschap Sint Barbara Bunnik.