Geloofsgemeenschap Barbara, onderdeel van de Rooms-Katholieke Parochie Paus Johannes XXIII.
De Geloofsgemeenschap Barbara Bunnik is onderdeel van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII, welke als hoofdvestiging Houten heeft. Daar is ook het centrale secretariaat van de gehele parochie gevestigd en de kerk OLV ten Hemelopneming in Houten is het Eucharistisch centrum. De pastores die in de parochie werkzaam zijn vormen één pastoraal team voor zowel de parochie Paus Johannes XXIII als voor de Suitbertus-parochie, aan de overzijde van de Lek (Culemborg, Tiel e.o.).

Het pastorale team draagt gezamenlijk de pastorale verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de parochie, waarbij ieder van de pastores zich ook bezighoudt met een specifiek profiel (diaconie, liturgie, catechese, gemeenschapsopbouw). Meer informatie is te vinden op de informatiepagina van het pastorale team. Informatie over parochie, andere locaties en nog veel meer vindt u op de website van de parochie, www.pj23.nl.

Historie
Op 9 oktober 1940 werden de huidige Barbarakerk en altaar geconsacreerd door Mgr Dr J. de Jong. De eerste steen werd gelegd op 26 juni 1939. 

eerste steenlegging barbarakerk 150x150Eerste steenlegging Barbarakerk 25 juni 1939

historische foto barbarakerk 150x150Historische foto Barbarakerk z.j.

barbarakerk 150x150Barbarakerk 2015

 

In 1990 is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Barbarakerk een gedenkboek samengesteld waarin de rijke historie is vastgelegd. U kunt dit gedenkboek downloaden.

 

Emeritus pastor J. Gademan, de auteur van het boek, schreef in de inleiding: “Ook een parochie groeit in het heden vanuit haar verleden”. Bij het lezen van dit boek is de kans groot dat u met andere ogen naar de kerk gaat kijken. Het vertelt de verhalen achter glas-in-lood ramen, beelden en andere kunstvoorwerpen. U kunt kennis maken met de pastoors en markante personen van vroeger. Hun namen zijn veelal bekend doordat straten naar hen vernoemd zijn. Ook is er aandacht voor de rol van de kerk voor haar omgeving. Het boek is een waardevolle herinnering. 

Bij het 75 jarig bestaan van pastorie en kerkgebouw is, na afloop van de feestelijke eucharistieviering op 4 oktober 2015 de film ‘Bunnik 1938-1973, 35 jaar Barbaraparochie historie’ vertoond. Een boeiend historisch overzicht van de bouw van de Barbarakerk aan de Stationsweg, de overgang van de oude naar de huidige Barbarakerk en enkele impressies van de Barbaraschool en het rijke Roomse leven uit de periode 1938-1973. De vertoning bracht bij velen weer de herinneringen van vroeger boven; veel in de film voorkomende personen, waaronder de bouwers van de kerk, werden door de kijkers herkend. Met dank aan Arnold Miltenburg die van het originele filmmateriaal een prachtig document heeft gemaakt. Op YouTube kunt u kijken naar deze film: Bunnik 35 jaar Barbara parochie.

Heilige Barbara
Onze geloofsgemeenschap is vernoemd naar Barbara van Nicomedië, de beschermheilige voor o.a. brandweerlieden, wapensmeden en mijnwerkers. Barbara is één van de 14 noodhelpers. De patroonsdag van Barbara is op 4 december. Volgens de legende zou Barbara gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie. Barbara had zich namelijk in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de heilige Drie­eenheid eren. Toen haar vader haar bekering bemerkte, onthoofdde hij haar, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen...  SIntBarbaraSint Barbara, ca 1500, Noord Frankrijk

De Sint-Barbarakerk in Bunnik
De Sint-Barbarakerk is een van de twee kerken van de Utrechtse plaats Bunnik. De huidige kerk is gebouwd in 1939-1940, naar een ontwerp van Alphons Boosten.

Voorgaande (schuil)kerken
In 1718 wordt een kleine katholieke schuilkerk in Bunnik gesticht. In 1845 werd deze vervangen door een nieuwe kerk op dezelfde plaats gelegen aan de Schoudermantel. De kerk stond ongeveer halverwege Bunnik en Odijk, want tot 1964 gingen ook de Odijkse katholieken in Bunnik naar de kerk. Deze kerk werd door de jaren heen te klein en op 6 februari 1938 vroeg pastoor Hegge aan de aartsbisschop toestemming om een nieuwe kerk te mogen bouwen. Op 22 februari 1938 verleende de bisschop de machtiging. Na ingebruikname van de nieuwe kerk werd de oude Barbarakerk verbouwd tot koelcel, en is tot begin deze eeuw als zodanig in gebruik geweest. Het oude kerkgebouw is inmiddels vervangen door een modern koelhuis op het terrein van Klaas de Jong.

De huidige kerk
De bouw van de huidige kerk begon op 13 mei 1939 en de eerstesteenlegging was op 26 juli van dat jaar. Op 9 oktober 1940 werd het nieuwe kerkgebouw ingewijd door aartsbisschop Johannes de Jong. De bouwstijl van de Barbarakerk vertoont eigenschappen van de Delftse School, waarbij eenvoud en een goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval vooropstaat. De Delftse School kenmerkt zich ook door grote schuine dakvlakken en het gebruik van traditionele bouwmaterialen zoals baksteen. De architect combineerde deze stijl met invloeden uit het expressionisme. De kerk is nauw verwant aan Boostens kerken in Genhout en Heksenberg en heeft net als die kerken een westwerk-achtige voorbouw.

Het altaar en het altaarkruis zijn ontworpen door de Utrechtse edelsmid Jan Eloy Brom. Het is vervaardigd van zwart, licht geaderd marmer. De muurschildering in de apsis is vervaardigd door de schilder Charles Eyck. Het tafereel beeldt de verheerlijkte Christus op de berg Tabor uit. De glas-in-loodramen in de kerk zijn van Wim van Woerkom. Ook zijn er ramen van Gunhild Kristensen van gekapt glas. Het orgel is in 1963 gebouwd door Flentrop en het werd in september 1963 door Louis Toebosch officieel in gebruik genomen. 
De kerk en de bijbehorende pastorie, ook ontworpen door Alphons Boosten, werden in 1999 benoemd tot rijksmonument.                 Barbarakerk, gezicht op het Altaar