Alle werkgroepen rond jeugd en jongeren binnen de geloofsgemeenschap St. Barbara komen in het jeugd- en jongerenberaad Bunnik twee maal per jaar bijeen. Het doel van dit beraad is afstemming van de activiteiten voor alle kinderen en jongeren van de Barbarakerk. Vanuit dit beraad is er overleg met de contactpersonen identiteit van de katholieke basisscholen in Bunnik om ondersteuning te bieden aan de scholen om inhoud te geven aan de katholieke identiteit. Afgevaardigden gaan naar het parochiebrede Jeugd- en Jongerenberaad.

Contacten met de basisscholen
Een keer per jaar is een teamlid van de parochie aanwezig bij de vergadering van de contactpersonen identiteit van alle scholen van de katholieke scholenstichting Fectio. De Barbaraschool en de Camminghaschool behoren tot de katholieke scholenstichting Fectio. Met de contactpersonen identiteit van deze scholen en het jeugd- en jongerenberaad Bunnik is ook een maal per jaar overleg. Tijdens dit overleg wordt afgesproken hoe de kerk ondersteuning kan bieden bij het vorm geven van de katholieke identiteit. In het verleden zijn groepen ontvangen rond thema's als Palmpasen, Pinksteren, Goede Vrijdag en St. Franciscus. Daarnaast wordt ook overlegd over de  voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel en de schoenendoosactie op de scholen.

Vieringen voor de jeugd/ jongeren

De geloofsgemeenschap St. Barbara kent geen gezinsvieringen meer omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de werkgroep gezinsviering te vormen. Afgezien van het feit dat de kinderen en jongeren in elke viering welkom zijn is het goed hier te vermelden dat er ongeveer een keer per maand door het kinderkoor en/ of jongerenkoor wordt gezongen. Op welke dag dat is, zie hiervoor  de agenda.

Kind en verlies
Kinderen kunnen in hun jonge leven worden geconfronteerd met verlieservaringen. In onze parochie organiseert de werkgroep 'Kind en Verlies' bijeenkomsten voor deze kinderen, om ervaringen te delen en om te leren gaan met de verlieservaringen.

Op de website van onze parochie vindt u meer informatie over kind en verlies.

Jongeren en rouw
Jongeren staan vaak volop in het leven. Nadenken of stilstaan bij de dood ligt niet voor de hand. Als het onheil toeslaat kan de dood keihard om zich heen slaan en kan dan zeer confronterend zijn. Hoe ga je daar dan mee om? Wat moet je doen als je niet bij je vrienden of familie kan of durft  aan te kloppen?  Jongeren lopen niet te koop met hun rouwervaring. Omdat ze er anderen niet mee willen belasten. Naaste familie heeft vaak al genoeg aan zichzelf, zo denken ze. Of gewoon omdat ze denken niet begrepen te zullen worden, of omdat ze niet “anders” willen zijn.

Doordat jongeren soms hun rouw niet tonen kan het zijn dat hun verdriet al gauw niet herkent wordt. Dan kan het zijn dat jongeren al gauw wat betreft hun rouwproces in een isolement raken. 

Op de website van onze parochie vindt u meer informatie over jongeren en rouw.

Eerste Communie
De werkgroep eerste Heilige Communie organiseert ieder oneven jaar alle werkzaamheden rond het feest van de Eerste Heilige Communie en voert deze samen met de ouders uit. De werkgroep assisteert de pastor en de ouders bij de voorbereiding van de aanstaande communicanten. De kinderen van groep 4 en 5 worden in december per brief via school uitgenodigd mee te doen. In het “Groentje”, op de website en in het Open Venster staat ook vermeld waar ouders hun kind op kunnen geven. Ouders kunnen hun kind opgeven tot het moment dat de voorbereiding begint. De voorbereiding start in de regel in januari in de oneven jaren.

In principe zijn er 5 bijeenkomsten met de kinderen waarin gewerkt wordt met het project ‘Blijf dit doen’. Dit project is een mooie manier om kinderen kennis te laten maken met de eucharistie. Kinderen worden uitgenodigd te ontdekken hoe God met de mens omgaat. Het project biedt een brede basis om de kinderen eerst wat meer vertrouwd te maken met het geloof. De laatste bijeenkomsten zijn meer toegespitst op het sacrament van eucharistie.

Andere belangrijke bijeenkomsten zijn:

  • de presentatieviering, waarin de communicanten zich voorstellen aan de gemeenschap;
  • Witte donderdag;
  • bakkersbezoek met de klas;
  • kerk bezoeken met de klas.

Misdienaars
In onze geloofsgemeenschap is een groep van ongeveer 15 misdienaars actief, zowel jongens als meisjes, die bij de vieringen assisteren. Als kinderen in de parochie hun 1e H. Communie hebben gedaan kunnen zij zich hiervoor opgeven. De misdienaars zijn gemiddeld een maal in de vier weken aan de beurt om een viering te dienen. Bij een huwelijksviering zijn er ook misdienaars aanwezig.

De misdienaars en misdienettes (en ouders) krijgen maandelijks een rooster toegestuurd via de mail.

Workshop
Drie á vier keer per kerkelijk jaar is er een workshop voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Deze workshops worden gegeven rond de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, in de Adventstijd of in de Vastentijd.

Ze worden gehouden in de grote zaal van de Pastorie Achterom op een zondagmorgen van 9:30-10:30u.

Uitnodigingen worden verstuurd via de scholen (in de maandberichten), het Open Venster, folders achterin de kerk, posters en plaatselijke media. 

Tijdens de workshop horen de kinderen verhalen uit de bijbel met betrekking tot het onderwerp, er wordt nagedacht over deze verhalen en er wordt creatief op ingegaan. Ook wordt er samen gebeden. De Workshop werkgroep bestaat uit 5 vrijwilligers.

Jongerenkoor 
Vanaf groep 8 kunnen de kinderkoorleden doorstromen naar het Jongerenkoor, een groep enthousiaste tieners. Naast het zingen van typische jongerenkoor muziek schuwen zij de klassieke muziek niet en zo heeft het Ave Verum van Mozart een geliefde plek op hun repertoire! 

Vormsel
Het vormsel is de bevestiging van het doopsel. Vaak ben je als baby al gedoopt. Vanaf groep acht van de basisschool kun je zelf uitspreken dat je naar het voorbeeld van Jezus wilt leven. Je ontvangt dan van de bisschop of zijn vertegenwoordiger de gave van de heilige Geest, middels een zalving met olie.

De werkgroep die het vormsel voorbereidt werkt parochiebreed. Op onze parochiewebsite staat verdere informatie over het vormsel, zie de informatiepagina op de website van pj23.

Jong Origineel Katholiek (JOK)
Sinds 2008 bestaat in de parochie het JOK: Jong Origineel Katholiek. Het JOK is ontstaan uit een groep jongeren die jaarlijks een gemeenschappelijke viering voorbereidde. Om wat zij op dat moment samen hadden opgebouwd besloten zij om bij elkaar te blijven komen. Het JOK heeft tot doelstelling het contact tussen de jongeren van de parochie Paus Johannes XXIII hechter te maken, over ge gemeenschapsgrenzen heen. En dat lukt goed. 

Ook via de Nieuwsbrieven die maandelijks worden verstuurd blijven de jongeren op de hoogte van diverse activiteiten en bijeenkomsten in de diverse locaties en daarbuiten. Indien gewenst wordt er samen afgereisd naar bijeenkomsten elders in het land. 

Bustemaagd2