OPEN VENSTER

INLEGVEL

NIEUWSBRIEF

VEERTIGDAGENBOEKJE

Week 47                     34e zondag door het jaar         “Hoogfeest, Koning van het Heelal.”
                                                     2e collecte Jongerencollecte

Zondag           20 november           09.30 uur           Woord Communie Viering
                                                                                 pw Ed van de Moosdijk, KIHD

Dinsdag          22 november          19.00 uur           Eucharistieviering in de Dagkapel
                                                                                 pastoor F. Hogenelst

Week 48                     Eerste Zondag van de Advent
                                   2e collecte Bisschoppelijke Adventsactie

Zondag           27 november           09.30 uur           Woord Communie Viering
                                                                                  Wilfried Cobussen Laudatekoor

Intentie:

Hetty van de Pavert-van Gisbergen

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

MEDEDELINGEN

 

Adventsactie
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

 

2e collecte Nationale Jongerencollecte zondag 20 november.
De Jongerencollecte is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het jongerenwerk in de Kerk. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten organiseren en nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies. De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en de Nederlandse bisdommen.

Uw participatie wordt zeer gewaardeerd.

Kinderkerk op zondag 27 november:
“Van donker naar licht”

Het is dan 1e zondag van de advent en buiten wordt het steeds langer donker.
Wat betekent het dat het donker is? Is het bij ons zelf of dieren ook wel eens donker en hoe kunnen we daarmee omgaan?
Namens de Kinderkerk-werkgroep van de St. Barbarakerk nodigen wij graag alle jonge gezinnen met kinderen tot 11 jaar van harte uit voor de kinderkerkbijeenkomst.
Ons doel is om kinderen op een speelse en toegankelijke manier de kern van ons geloof, de naastenliefde, bij te brengen.
De bijeenkomsten starten om 11:00 uur in de Barbarakerk en duren een klein uurtje.
Voor de knutsel mag je lege wc-rollen meenemen naar de bijeenkomst.
Wat gaan we doen? We gaan liedjes zingen en muziek maken, luisteren naar een verhaal, knutselen of bouwen en een kaarsje aansteken voor iemand.

We hopen veel enthousiaste kinderen met hun ouders te ontmoeten bij de kinderkerkbijeenkomst op zondag 27 november om 11 uur Voor vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zondag Ontmoetings Middag op 20 november

Zondag Ontmoetings Middag op 20 november Genieten van kunst in de kerk.
Beelden in de kerk hebben nogal eens tot stormen geleid, zeker in de 8e eeuw en in de tijd van de Reformatie in de 16e eeuw.
Door de oecumenische beweging in de 20ste eeuw heeft men veel meer oog gekregen voor de waarde van kunstuitingen in de kerk.
In een van de protestantse kerken in Amsterdam-Noord treffen we prachtig houtsnijwerk aan dat er al bij de bouw in 1967 is aan gebracht.
Waar komt het vandaan en wat betekent het?
Is het afkomstig uit een van de grote monumentale R.K.- kerkgebouwen in Amsterdam, die in die tijd werden afgebroken? Het is zeker een speurtocht waard.
Ik heb op mij genomen een onderzoek te doen naar de herkomst van o.a. het hout- gesneden engelenornament in De Ark, de kerk waar ik in maart 1975 als predikant begonnen ben.
De laatste fase is aangebroken: is het afkomstig uit het atelier van Pierre Cuypers, de architect van o.a. het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam? In januari wordt dit nader onderzocht..... Komt u naar de ZOM- middag om naar het verhaal van ds. Greet van ‘t Slot (emeritus predikant sinds 2011) over die spannende speurtocht te luisteren? Ze heeft - 13 - er ook een weergave van gemaakt in de vorm van een boekje.
Beelden van het ornament zullen vertoond worden.
Hartelijk welkom op zondag 20 november om 15.00 uur in de Witte Huisjes, waar koffie en thee klaar staan. De ZOM-Werkgroep.