Een paar keer per jaar wordt een speciale peuter/kleuterviering gehouden. Hierin worden de bijbelverhalen op een toegankelijke manier verteld door de kinderen heel direct bij het verhaal te betrekken. Een bijeenkomst duurt ongeveer een half uur.

Momenteel wordt alleen het Kindjewiegen nog gedaan, omdat er nog maar één persoon is die alles uitwerkt. Kindjewiegen is op eerste kerstdag van 15:00 uur tot ongeveer 15:30 uur voor kinderen en volwassenen van 1 tot 80+ jaar. De kinderen mogen een muziekinstrumentje meenemen en ze mogen het kerstspel meespelen. Indien er meer vrijwilligers zijn kan het aantal vieringen worden uitgebreid.  

Workshop voor kinderen
Drie á vier keer per kerkelijk jaar is er een workshop voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Deze workshops worden gegeven rond de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, in de Adventstijd of in de Vastentijd. Ze worden gehouden in de grote zaal van de Pastorie Achterom op een zondagmorgen van 9:30-10:30u. Uitnodigingen worden verstuurd via de scholen (in de maandberichten), het Open Venster, folders achterin de kerk, posters en plaatselijke media. 

Tijdens de workshop horen de kinderen verhalen uit de bijbel met betrekking tot het onderwerp, er wordt nagedacht over deze verhalen en er wordt creatief op ingegaan. Ook wordt er samen gebeden. De Workshop werkgroep bestaat uit 5 vrijwilligers. 

Madonna.and.Child