bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witPastoraatsgroep

De pastoraatsgroep zorgt voor pastorale nabijheid waar priesters en pastores van het pastorale team een steeds groter gebied moeten bestrijken. De pastoraatsgroep bestaat uit enkele vrijwilligers uit de lokale gemeenschap. Ze heeft als opdracht om te inspireren, te begeleiden, te activeren en te attenderen waar dit nodig is. Dit betekent dat de pastoraatsgroep:  

  • zal proberen problemen en blinde vlekken te signaleren en deze aan het parochiebestuur voor te leggen. De positie is beleidsondersteunend.
  • vertegenwoordigd is bij de vergaderingen van de locatieraad.
  • een luisterend oor wil zijn naar de geloofsgemeenschap toe.
  • het belangrijk vindt om het onderlinge geloofsgesprek gaande te houden. Dit is noodzakelijk om andere mensen te kunnen inspireren, te motiveren en de richting aan te geven.
  • de betrokkenheid van de gelovigen bij de opbouw van de parochie wil stimuleren.
  • gezamenlijk verantwoordelijk is voor de dienst van de pastorale leiding. Belangrijke aspecten hierbij zijn het afstemmen van de pastorale onderdelen op elkaar en het zorgdragen voor de voortgang ervan.
  • door met de diverse werkgroepen mee te denken en te proberen hun problematiek op te lossen.

De pastoraatsgroep is te bereiken per telefoon, per mail en tijdens het spreekuur.

Tel: 06 20 381 340.

E-mail: bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl

Spreekuur: De pastoraatsgroep heeft spreekuur op maandag van 13.30-14.30 uur in de pastorie (achterom).

 

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.