bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witMOV

De werkgroep MOV vult een deel in van het diaconale werk van de parochie. MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Gedurende het jaar ondernemen wij een aantal activiteiten:

  • De Vastenactie; wij brengen de actie onder de aandacht en werken mee aan een viering in de vastentijd.
  • Sam’s kledingactie; half april zamelen we bij de kerk kleding in, de opbrengst van de kleding komt ten goede aan een project van Cordaid Mensen in Nood.
  • Schrijftafel Amnesty International; een aantal keer per jaar staan wij achter in de kerk met brieven aan autoriteiten om te protesteren tegen misstanden in de wereld.
  • Verkoop producten Wereldwinkel; enkele keren per jaar verkopen wij producten met het Max Havelaar keurmerk in de kerk om aandacht te geven aan eerlijke handel.
  • Actie Schoenmaatje; wij helpen mee met het inzamelen van gevulde schoenendozen met cadeautjes voor kinderen in arme landen.
  • Adventsactie; wij brengen de actie onder de aandacht en werken mee aan een viering in de adventstijd.  

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.