bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit 

Groot onderhoud 

Afsluitend

 

Eind juli zijn de steigers weer weggehaald, de ramen glanzen, de uurwerken stralen, de toren staat er weer strak bij. De laatste kleinigheden zijn begin september uitgevoerd en de werkzaamheden zijn helemaal afgerond!

Op zondag 3 september is dit in een feestelijke viering onderstreept.

Al met al een intensief, maar ook interessant traject, dat door medewerking van alle betrokkenen soepel en vlot is verlopen.

 

 

 

Update 20 juni 

 

Met enig ceremonieel, en nadat de haan gezegend was door de pastoor, is de torenspits weer in oude luister hersteld. Ook de ramen zijn grotendeels weer teruggeplaatst (met een verbluffende lichtinval) en aan alles is te zien dat het groot onderhoud zijn afronding nadert. 

haanvoorbereidng plaatsen haan

 

 

plaatsen haan

Update  23 april

 

Een blik in de toren. Steigers (links) en de luidklokken buiten werking (rechts)

 

steigers in de toren

klokken buiten werking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 17 april  image 2017 04 17

  

De kerk zelf is al best hoog, de kraan die erbij kwam staan nog een heel stukje hoger ...

En dan naar boven, om de wijzerplaten en de torenspits (haan, kruis) te demonteren. Eenmaal op de grond blijkt dat een installatie van zo'n 4 meter hoog te zijn!

 

  

overzicht met kraan

demonteren torenspits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

torenspits beneden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels zijn ook alle glas-in-loodramen die gerestaureerd moeten worden gedemonteerd en naar de werkplaats van de glazenier gebracht.

 

Werk aan beton is volop gaande, er zijn deels al nieuwe hemelwaterafvoeren geplaatst, aan alles is te merken dat de vaart er goed in zit.

 

 

 

Update 12 april 2017

reserveklok

 

Inmiddels is aan van alles te zien dat de werkzaamheden goed op gang zijn. Toren, klokken en uurwerk, vensters, steigers, van alles.

 

Omdat de klokken een tijd lang buiten gebruik zijn beschikken we tijdellijk over een losse reserveklok (foto) die op gezette tijden buiten geplaatst en geluid wordt. Zo kan je dat ook eens van dichtbij bekijken (hoewel: heel dichtbij is weer minder prettig voor de oren).

 

Bij nadere inspectie op de toren (foto onder) komen allerlei details naar voren. Het vergt veel vakkundigheid om goed in te kunnen schatten wat er precies moet gebeuren en hoe dat aan te pakken. We zijn dan ook blij dat er echte vakmensen aan het werk zijn.

 

inspectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij die nadere inspectie blijkt ook dat het onderhoud hard nodig is. Zie de foto's hieronder met details van één van de rozetvensters. Het beton van de ringen, waarin de glas-in-lood vensters staan, is op bepaalde plekken helemaal weggerot, de wapening is daar zichtbaar en al flink geroest.

 

 

 

 

 

 

 

onderhoud nodig1

onderhoud nodig2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demonteren rozetvenster

wijzerplaat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 maart 2017

Aan onze kerk en pastorie wordt tussen maart en juli groot onderhoud uitgevoerd. Inmiddels is goed te zien dat het werk begonnen is, de kerk staat in de steigers! Naast drukte (overal geklop, getimmer en gezaag) zal het ook wat stiller zijn. De klokken en klokkenstoelen moeten ook opgeknapt worden.

opbouw buiten 3opbouw buiten 6De klokken zullen daarom dus een aantal weken niet geluid kunnen worden. Ook het uurwerk op de toren is een aantal weken afwezig.  

 

De bouwplaats (de parkeerplaats naast de kerk), zorgt voor enige overlast, want de doorgang aldaar is  tijdelijk buiten gebruik. Het is eigen terrein, en tevens heeft de

gemeente vergunning verleend.

opbouw binnen 1

 

Werkzaamheden zullen bestaan uit herstel van de de rozetramen (glas in lood) - ook die gaan er helemaal uit; herstel overige glas in loodramen; herstel betonrot in de toren en op een aantal andere plekken; herstel metsel- en voegwerk – bij scheuren en slechte plekken; timmerwerk aan het dak en torenspits – waar nodig vervangen leien of pannen; zink- en loodwerk - hemelwaterafvoeren; schilderwerk; bliksemafleiding. Op de informatiepanelen achterin de kerk is meer informatie te vinden.

Het totale project loopt tot medio juli. Tijdens vieringen is de kerk op de normale wijze bruikbaar, al zal wel te zien zijn dat er een groot werk onderhanden is. Ook met uitvaarten is rekening gehouden, in de uren rondom een uitvaart ligt het werk stil. Het mortuarium zal maar beperkt bruikbaar zijn.

Al met al een omvangrijke, maar ook interessante klus, waarbij we ons laten adviseren en begeleiden door deskundigen.