bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witLocatieraadpleging

In de locatieraadpleging komen de verschillende groepen binnen de locatie Bunnik (zoals de Locatieraad, Pastoraatsgroep, Liturgisch beraad, Diaconie, Sectie Beheer) en geïnteresseerde parochianen vier maal per jaar bij elkaar. De secties en groepen doen verslag van hun activiteiten en plannen en er is gelegenheid om over allerlei ontwikkelingen van gedachten te wisselen. De locatieraadpleging is een raadgevend platform. Iedere parochiaan is welkom in de vergadering, om een onderwerp aan de orde te stellen, om mee te discussiëren, of als toehoorder.

In de Kerkberichten en in de Agenda wordt aangegeven wanneer de Locatieraadpleging gehouden wordt.

 

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.