bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witLocatieraad Bunnik

De Locatieraad is het lokale bestuur van de geloofsgemeenschap Bunnik, onderdeel van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII. De Locatieraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de locatie. Ze bestaat uit:

  • Voorzitter - vacant
  • John Meijer – secretaris / beheer (a.i.) Tel 030 – 656 38 15
  • Cor van Wiggen – penningmeester Tel 030 – 656 73 22.

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.