bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witMededelingen

 

Kinderkerk op zondag 30 Januari 2022 om 11.00 uur

Namens de Kinderkerk-werkgroep van de St. Barbarakerk willen wij graag alle jonge gezinnen met kinderen tot 11 jaar van harte uitnodigen in het nieuwe jaar voor de kinderkerkbijeenkomst.
Ons doel is om kinderen op een speelse en toegankelijke manier de kern van ons geloof, de naastenliefde, bij te brengen. Als thema is gekozen voor: “Een goede daad”
De bijeenkomsten starten om 11:00 uur in de Barbarakerk en duren een klein uurtje.
Als de kinderen het leuk vinden, mogen zij een muziekinstrumentje meenemen naar de bijeenkomst. Wat gaan we doen? We gaan liedjes zingen en muziek maken,
luisteren naar een verhaal, knutselen of bouwen en een kaarsje aansteken voor iemand.
We hopen veel enthousiaste kinderen met hun ouders te ontmoeten bij de kinderkerkbijeenkomst op zondag 30 januari a.s. Voor vragen: kinderkerkbarbara@hotmail.com

 

Bisschoppensynode in Rome
Het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome heeft op vrijdag 29 oktober aan de bisschoppen wereldwijd laten weten dat de bisdommen meer tijd krijgen voor de eerste fase van de Algemene Bisschoppensynode ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio, missio’. De einddatum voor die fase is verschoven van april naar 15 augustus 2022.
De Bisschoppensynode geeft hiermee gehoor aan de vele verzoeken die ze heeft gekregen voor verlenging van de consultatiefase in de bisdommen.
De Nederlandse bisschoppenconferentie zal binnenkort besluiten wat dit precies gaat betekenen voor de termijn van indiening van de synodeverslagen uit de bisdommen. Hierover wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de bisdommen en via de bisdommen met alle andere betrokkenen.

 

 

 

Deze regels blijven gehandhaafd

• Blijf thuis als u ziekteverschijnselen hebt die lijken op Corona;
• Ontsmet uw handen bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Volg de aanwijzingen van de gastvrouwen en –heren;
• Samenzang is toegestaan.
• Wij vragen u dringend om vanaf nu bij binnenkomst van de kerk, tijdens de viering
(met uitzondering tijdens het moment van ontvangen van de H. Communie)
en bij het verlaten van de kerk, een mondkapje te dragen.
• Aanmelden is niet meer nodig.

 

Open Venster + Inlegvel en Nieuwsbrief

Voor nummer 2021-07 van Open Venster klik hier

Voor het inlegvel bij Open venster klik hier

Voor de Nieuwsbrief klik hier

 

MaaltijdMaatje
Het is waarschijnlijk niemand die op de pastorie achterom moest zijn opgevallen, maar onder de garageoverkapping van de pastoor heeft maanden een grijze kast gestaan.
Wat zat daar in?
Daar zaten “warmhoud-dozen” in voor Tafeltje Dekje.
Onze geloofsgemeenschap heeft de organisatie MaaltijdMaatje gastvrijheid verleend. Zij konden op dat moment nergens terecht.
In samenwerking met “Maaltijdservice Krommerijnstreek” uit Cothen, verzorgen vrijwillige chauffeurs het rondbrengen van warme maaltijden in Bunnik.
De maaltijden zijn dagelijks vers gekookt en worden warm aangeleverd.
MaaltijdMaatje doet dat sinds afgelopen mei op alle werkdagen, drie gangen met dagelijks keuze uit twee menu’s.
Inmiddels zijn er al bijna 1000 maaltijden afgeleverd.
MaaltijdMaatje richt zich op ouderen en gehandicapten, maar ook helpen zij mensen die door ziekte of ongemak tijdelijk niet zelf kunnen koken.
Hebt u belangstelling voor de maaltijden, dan kunt u bellen met Martine de Witte-de Bouter: 06-12538531 ( info@maaltijdservicekrommerijnstreek.nl )
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.tafeltjedekjebunnik.nl of bellen met Martine.
Door de groeiende belangstelling is er ook behoefte aan vrijwillige chauffeurs.
Voor nadere informatie zie: (www.maaltijdmaatjebunnik.nl )

 

Delen met de armen

U mag nog steeds materialen inleveren.
Dit jaar willen we materialen voor het Leger des Heils inzamelen. Er is vooral behoefte aan sokken, ondergoed, T-shirts, herenspijkerbroeken en (spuitflessen) deodorant.
Hiervoor komen tot eind november manden achter in onze kerk te staan waar u de materialen in kunt doen