bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witMededelingen

 

Live streamen van kerkdiensten
Begin maart werd duidelijk dat er voorlopig geen kerkdiensten met publiek meer mogelijk waren. Terwijl juist in deze voor veel mensen moeilijke tijd het samen vieren van ons geloof zo troostvol kan zijn. Daarom kwamen we op het idee om vieringen op te gaan nemen. Zodat alle parochianen thuis mee konden vieren via YouTube, Facebook en onze website. De eerste uitzending was 22 maart.

Sindsdien hebben we 8 vieringen live uitgezonden. We zijn daarbij flink in het diepe gesprongen. Het was vanaf het begin een spannend avontuur. Lukt het met de verbinding? Werken de linkjes naar de website? Hoe is het geluid? We moesten het allemaal uitvinden. De eerste weken zat het vooral tegen met het geluid. Een lege kerk galmt heel erg, dus moest het geluid van de installatie afgetapt worden. Dat leverde weer een enorme ruis op en vroeg om een aanpassing van de geluidsinstallatie. Daarna bleek op het altaar een hypergevoelige microfoon te staan die van kraakjes knallen maakte. Het zat in het begin niet mee.  

Maar we gingen dapper door. Met hulp van verschillende deskundigen werd het stap voor stap beter en begonnen de kijkcijfers toe te nemen. We verwachten dat de komende weken de kinderziektes er verder uit gehaald kunnen worden. Dan is het voor iedereen fijn om thuis, in verbondenheid met elkaar en onze eigen pastores, mee te kunnen vieren. Want daar doen we het voor!

Met vriendelijke groet,
Charles Verwimp

 

H. Vormsel
Het Vormselweekend, voor de jongeren die nu in groep 8 zitten, is uitgesteld naar eind oktober. Het plan is om aansluitend op zondag 1 november om 13.00 uur in Odijk het sacrament van het Vormsel toe te dienen aan de vormelingen. Mgr. Th. Hoogenboom zal de vormheer zijn en met pw. Meike Hettinga in de viering voorgaan.

 

Klokken van hoop

Uit het hele land zijn positieve reacties ontvangen van deelnemers en ‘luisteraars’. Sinds maandagavond is van verschillende kanten het verzoek gekomen of de actie verlengd wordt. We hebben met veel groepen gesproken en hebben het volgende besloten: we verlengen de actie ‘klokken van hoop en troost’ tot eind april. We roepen alle deelnemers op om zich aan te sluiten bij de luiding op de volgende woensdagen, tussen 19.00 en 19.15 uur:

§  woensdag 8 april 2020;

§  woensdag 15 april 2020;

§  woensdag 22 april 2020;

§  woensdag 29 april 2020.

In dit bericht leggen we uit waarom we de actie verlengen en waarom we nu hebben gekozen voor verlenging tot eind april.

 

Jubileum pastoor
In dit rooster is ook opgenomen dat het 25-jarig priesterfeest van pastoor Hogenelst, dat in mei niet gevierd kan worden,  is uitgesteld naar het najaar. Het is het idee om zijn jubileum te vieren op de parochiedag. De parochiedagen zullen geheel in het teken van de jubileumviering staan. In de Suitbertusparochie is dit gepland op zondag 27 september in Tiel, en in de Paus Johannesparochie hopen we het feest te vieren op zondag 11 oktober in Wijk bij Duurstede.

Liturgisch rooster
Vlak voor Pasen ging het liturgisch rooster voor de tweede helft van 2020 naar de leden van de liturgische beraden. Het is op dit moment onduidelijk op welk moment en hoe we weer samen kunnen gaan vieren maar er ligt wel een planning klaar voor als dit moment aanbreekt.

 

Verhuisbericht pastor Eppink

Vanaf 1 februari is pastor Hans Eppink verhuisd naar

verzorgingshuis “De Schutsmantel”
kamer 409
Gregoriuslaan 35
3723 KS Bilthoven

 

Plannen voor het najaar

Hoewel het parochieleven bijna stil ligt, kijken we toch vooruit en maken we plannen voor het najaar en de start van het nieuwe seizoen. Alles is uiteraard onder voorbehoud omdat op dit moment onduidelijk is wanneer we weer verantwoord samen kunnen komen. We volgen daarin de richtlijnen van de rijksoverheid, de Nederlandse bisschoppen en de besluiten van onze parochiebesturen en het pastoraal team.


 

Bellen n de onlinevierigen

Na de online viering:
Vanaf zondag 19 april is het mogelijk om direct na de livestream viering tot 12 uur te bellen met de voorganger(s). Op het parochiesecretariaat in Houten zit de pastor bij de telefoon (030- 6371284).
Via het (lokale) secretariaat:
U kunt via het (lokale) secretariaat kenbaar maken dat u contact met één van de pastores wenst. De medewerker van het secretariaat kan uw naam en telefoonnummer aan de pastor doorgeven. U wordt dan door hem of haar teruggebeld.
Via e-mail:
In de colofon van de parochiebladen en op de website vindt u het e-mailadres van de pastores. U kunt mailen of via mail kenbaar maken dat u graag gebeld wilt worden (vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden!).

 

Palmtakjes

In de Mariakapel staan manden met gezegende palmtakjes. Neem gerust, er zijn er voldoende.

 

Verlenging Cornoamaatregelen

Toen we dit initiatief zijn gestart, waren de overheidsmaatregelen van kracht tot en met 6 april 2020. Er is toen gekozen om drie woensdagen in de periode tot 6 april een klokluiding te houden als teken van hoop en troost en daarna te kijken hoe de overheid de maatregelen zou verscherpen óf zou opheffen.

Inmiddels heeft de overheid de maatregelen verlengd tot 1 juni a.s. Ook heeft de premier aangegeven dat de overheid aanstaande dinsdag zal beslissen hoe zij na 6 april verder vervolg geeft aan die maatregelen. Daarom lijkt het ons beter om de luiding niet te ver vooruit te plannen en per periode te bekijken of er een vervolg nodig is. Hierbij houden we de maatregelen van de overheid scherp in het oog. Eind april zal dus weer bekeken worden of het nodig is om de klokken van hoop en troost in de maand mei te luiden.

 

 

Misintenties

De data van uw misintenties die genoteerd zijn de afgelopen periode, maar als gevolg van de maatregel van het Bisdom om voorlopig de kerk te sluiten delen we u mee dat hierdoor ook de misintenties worden opgeschort.
We verzoeken u nadere berichten omtrent het weer openen van de kerk te volgen via de website http://www.pj23houten​ en/of de kerkberichten via de mail.
Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u natuurlijk ook bellen naar
de pastoraatstelefoon 06 20 38 13 40