bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witMededelingen

 

Maria Kapel
De Maria kapel is dagelijks open van 9.00 tot 18.00 uur,
daar vindt u een gebed en informatie.

 

Misintenties

De data van uw misintenties die genoteerd zijn de afgelopen periode, maar als gevolg van de maatregel van het Bisdom om voorlopig de kerk te sluiten delen we u mee dat hierdoor ook de misintenties worden opgeschort.
We verzoeken u nadere berichten omtrent het weer openen van de kerk te volgen via de website http://www.pj23houten​ en/of de kerkberichten via de mail.
Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u natuurlijk ook bellen naar
de pastoraatstelefoon 06 20 38 13 40

 

Verhuisbericht pastor Eppink

Vanaf 1 februari is pastor Hans Eppink verhuisd naar

verzorgingshuis “De Schutsmantel”
kamer 409
Gregoriuslaan 35
3723 KS Bilthoven

 

Klokken van hoop

Op de woensdagavonden
– te beginnen was op woensdag 18 maart 2020 –
van 19.00 uur tot 19.15 uur

worden in heel veel kerken in Nederland de klokken geluid.

Het Coronavirus heeft een grote impact
op het maatschappelijk leven.
We leven mee met allen die besmet zijn met het virus
en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

Veel kerken hebben besloten om hun deuren tijdelijk te sluiten.

Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben –
kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

Op drie woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 worden de klokken geluid.
(Dag van nationaal gebed 18 maart, alsmede 25 maart en 1 april).


 

Paasvieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

De maatregelen zijn begrijpelijk en betekenen onder meer dat er dit jaar geen Paastriduüm in Bunnik is. Het pastoraal team denkt na over een andere vorm. Bijvoorbeeld kleine vieringen met het team die dan via de sociaal media te bekijken zijn. Daar worden we nog nader over bericht.

 

Sam’s Kledingactie
De jaarlijkse kledinginzameling voor Sam's Kledingactie is op zaterdag 18 april. Nadere informatie volgt.