bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witMededelingen

Kerstconcert 

‘Kerstklanken’ op zondag 22 december 2019
De 5 Parochiekoren uit Houten verzorgen een prachtig sfeervol Kerstconcert met als thema ‘Kerstklanken’. Het concert begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de parochiekerk O.L.V. ten Hemelopneming te Houten (Loerikseweg 10).
Medewerking wordt verleend door harpiste Saskia Rekké.

Het concert bestaat uit liederen uit het eigen repertoire van de verschillende koren. Daarnaast is er ook volop samenzang.

Voor aanvang van het concert zijn er buitenactiviteiten (als het weer het toelaat):
-     André Hamoen & Friends zingen kerstliederen
-     de catering wacht u op met warme chocolademelk, glühwein en kerstbrood
-     u kunt zelf een kaarsje aansteken.

Kerkplein open om 13.45 uur; kerk open om 14.15 uur

Verkoop toegangsbewijzen (€ 2,00):
-     na de viering in Houten op zondag 8 december
-     na de viering in Houten op zondag 15 december
-     op het parochiesecretariaat van 9 t/m 13 december van 9.00 – 12.30 uur
Er zijn (slechts) vier rolstoelplekken beschikbaar; uitsluitend te reserveren via 06-13678780.

 

Willibrordzondag
Zondag aanstaande, 10 november is er de jaarlijkse oecumenische willibrordviering in de Oude Dorpskerk.
Deze viering wordt opgeluisterd door het Kunstenhuis Oude muziek o.l.v. Paulien Kostense. Tijdens de viering wordt cantate 180 van J.S. Bach ten gehore gebracht en na de viering van D. Buxtehude psalm 118 vs 6.7: “Der Herr ist mit mir”.
Aanvang 10.00 uur, van harte welkom!
Raad van Kerken Bunnik.


 

Mariakapel

In verband met het ingaan van de wintertijd zal vanaf zondag 27 oktober de Mariakapel weer om 16.00u gesloten zijn.

 

Gezamenlijk Sacrament van Zalving

Op woensdag 13 november 2019 om 10.30 uur is er een eucharistieviering in de Nicolaaskerk in Odijk. Tijdens deze eucharistieviering is het mogelijk om
het sacrament van de zieken te ontvangen.
U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.
Ook wanneer u geen ziekenzalving wilt ontvangen bent u
natuurlijk van harte welkom in deze eucharistieviering.

Wanneer u de ziekenzalving wilt ontvangen, kunt u dat laten weten met een invulformulier, wat achterin de kerk ligt en dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor maandag 11 november af te geven of op te sturen naar het secretariaat,
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik. Op dit formulier staat ook uitgebreidere informatie.
De pastorale bezoekgroep nodigt u, mede namens pastor Adri Verweij, van harte uit.


 

Kinderkerk nieuwe stijl

Uitnodiging voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 jaar tot 12 jaar.
Vanaf januari 2020 willen we een andere vorm geven aan de kinderkerk, speciaal voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. Het is een eenvoudige viering met mooie verhalen,  ruimte voor vragen te stellen en te knutselen. Hierbij hebben we input nodig van ouders met kinderen in deze leeftijd en willen we jullie uitnodigen om met ons mee te denken.
Dat gaan we doen op maandag 4 november 2019 om 20:00 uur in de pastorie(achterom) van de Barbarakerk in Bunnik.
We hopen dat jullie willen meedenken/meehelpen.
Graag horen wij van jullie of jullie hierbij aanwezig kunnen zijn via een berichtje naar; kinderkerkbarbara@hotmail.com
Hartelijke groet, Meike Hettinga (pastoraal werker) en Werkgroep kinderkerkbarbara

 

 

Geloven Nu in Bunnik
Na de zomervakantie is de “Geloven Nu”-groep weer van start gegaan, maar een ieder die wil kan de volgende keer nog aanschuiven! Van (nieuwe) deelnemers vragen wij alleen een mooie nieuwsgierigheid naar wat Geloven Nu voor hen kan betekenen. Lijkt het je uitdagend om zo naar Bijbelse verhalen te kijken? Kom dan eens langs op een van onderstaande avonden.
Dit jaar is er door de voorbereidingsgroep een keuze gemaakt uit teksten die door deelnemers van het afgelopen seizoen zijn voorgesteld. Drie teksten uit het oude Testament en vier teksten uit de Evangeliën. Teksten waarin onze relatie met Jezus en God de hoofdrol speelt. Een relatie van liefde, maar waarbij ook een woedende God voorbijkomt. De teksten proberen we te verbinden met ons eigen leven, ons eigen geloof. Maar ook met de wereld waarin we leven. We gebruiken daarbij wisselende werkvormen.

Er zijn parallelle avonden gepland in Houten en Bunnik. In Houten zijn Marcel van Heerwaarden en Roswitha van der Voort de begeleiders. In Bunnik is er een opvolger gevonden voor Laura de Vries, namelijk Erik van Kerkhoff.

Bunnik: donderdagen 19.30 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
2019: 17 oktober (Let op: in Open Venster staat het verkeerd!) en 21 november
2020: 9 januari, 13 februari, 26 maart en 7 mei

Houten: maandagen 20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
2019: 28 oktober, 25 november
2020: 13 januari, 17 februari, 30 maart, 11 mei

Voor meer informatie:  jose.renken@casema.nl