bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit 

Voorgangers

Onze geloofsgemeenschap kent een brede groep priesters, emeritus-priesters, pastoraal werksters en een diaken die vieringen verzorgen. Onderstaand een overzicht van onze voorgangers. In het liturgierooster staat aangegeven wie wanneer voorgaat. Het is mogelijk dat er een gastvoorganger is die niet in dit overzicht is opgenomen. 

vg Vincent van der Helm Foto van Meike Hettinga Foto van Fred Hogenelst Foto van Anton ten Klooster

 V. van der Helm

diaken

M. Hettinga

pastoraal werker

F. Hogenelst

pastoor

A. ten Klooster

priester

 Foto van Martin Los Foto van Ed van de Moosdijk Foto van Oscar Swijnenberg Foto van Lilian Weijman

M. Los

emeritus-priester

E. van de Moosdijk

pastoraal werker

O. Swijnenberg

emeritus-priester

L. Weijman

pastoraal werker

              

 

 

   

 

Wanneer er geen priester, diaken of pastoraal werker beschikbaar is om voor te gaan tijdens een viering, wordt er een beroep gedaan op ‘Eigen Parochianen’ die bij toerbeurt voorgaan in Woord- en Communievieringen.  

vgep Jeroen Balk vgep Elly de Klein Foto van Ghislaine van Opstal

  

J. Balk

parochiaan

E. de Klein

parochiaan

G. van Opstal

 

parochiaan