bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witLiturgisch beraad

Het Liturgisch beraad houdt zich inhoudelijk en organisatorisch met de vieringen bezig, dus zowel het schema van vieringen in weekeinden en door de week als de inhoud en opzet van de verschillende soorten vieringen. Dit gebeurt in afstemming met het pastorale team . Het beraad heeft veel vertakkingen, naar iedereen die bij de uitvoering van vieringen betrokken is en is een enthousiaste en veelzijdige groep parochianen die zoekt naar evenwichtige en voor iedereen aansprekende vieringen.

 

Het Liturgisch beraad wil zorgdragen voor het welslagen van de liturgische vieringen en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit daarvan.

 

Daartoe vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Het op beleidsniveau coördineren, evalueren en eventueel corrigeren (als dat nodig zou zijn) van de werkzaamheden van alle vaste en ad hoc groepen die een uitvoerende taak hebben in de liturgievieringen van de St. Barbarakerk. Dit zijn de kosters, misdienaars, koren, dirigent en organist, lectoren, voorgangers.
  • Het initiëren en stimuleren van activiteiten om in eventuele omissies rond de liturgie te voorzien.
  • Het onderhouden van contacten met het pastoraal team en het profielberaad Liturgie.
  • Het bevorderen van de communicatie tussen de liturgiegroepen.
  • Het inhoudelijk voorbereiden van de liturgische thema's in de advent, de vasten en eventuele andere clusters van vieringen.

 Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.