bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witLectoren 

De lectorengroep bestaat uit ongeveer 10 personen die om de beurt assisteren bij de verschillende vieringen. Hun hoofdtaak bestaat uit het voorlezen van de eerste en eventueel tweede lezing, de voorbeden, aankondiging van de collecte, de mededelingen en het mede-uitdelen van de H. Communie.

 

Raadpleeg de overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.

 

Lectionarium

 

Het lectionarium waaruit gelezen wordt