bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witVormsel

Het vormsel is de bevestiging van het doopsel. Vaak ben je als baby al gedoopt. Vanaf groep acht van de basisschool kun je zelf uitspreken dat je naar het voorbeeld van Jezus wilt leven. Je ontvangt dan van de bisschop of zijn vertegenwoordiger de gave van de heilige Geest, middels een zalving met olie.

 

De werkgroep die het vormsel voorbereidt werkt parochiebreed. Op onze parochiewebsite staat verdere informatie over het vormsel, zie de informatiepagina op de website van pj23.

 

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.