bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witHuwelijk

Een huwelijk in de kerk laten inzegenen houdt in dat het toekomstige echtpaar het woord van trouw uitspreekt in de kerk ten overstaan van God, familie en de geloofsgemeenschap. Hier gaat een voorbereiding aan vooraf. Op de website van de parochie is informatie te vinden over de voorbereiding, de huwelijksliturgie en de aanmelding van het kerkelijk huwelijk.

 

U kunt ook contact opnemen met het Parochiesecretariaat: tel: 030-6371284, e-mail: info[a]pj23.nl.