bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witJeugd vanaf 8 jaar

Eerste Communie

De werkgroep eerste Heilige Communie organiseert ieder oneven jaar alle werkzaamheden rond het feest van de Eerste Heilige Communie en voert deze samen met de ouders uit. De werkgroep assisteert de pastor en de ouders bij de voorbereiding van de aanstaande communicanten. De kinderen van groep 4 en 5 worden in december per brief via school uitgenodigd mee te doen. In het “Groentje”, op de website en in het Open Venster staat ook vermeld waar ouders hun kind op kunnen geven. Ouders kunnen hun kind opgeven tot het moment dat de voorbereiding begint. De voorbereiding start in de regel in januari in de oneven jaren.

 

In principe zijn er 5 bijeenkomsten met de kinderen waarin gewerkt wordt met het project ‘Blijf dit doen’. Dit project is een mooie manier om kinderen kennis te laten maken met de eucharistie. Kinderen worden uitgenodigd te ontdekken hoe God met de mens omgaat. Het project biedt een brede basis om de kinderen eerst wat meer vertrouwd te maken met het geloof. De laatste bijeenkomsten zijn meer toegespitst op het sacrament van eucharistie.

 

Andere belangrijke bijeenkomsten zijn:

  • de presentatieviering, waarin de communicanten zich voorstellen aan de gemeenschap;
  • Witte donderdag;
  • bakkersbezoek met de klas;
  • kerk bezoeken met de klas.

Kinderkoor Barbarazangertjes

Bij het kinderkoor Barbarazangertjes kun je terecht vanaf het jaar dat je je Eerste Heilige Communie doet. Elke maandag wordt één uur gezongen, vrolijke en serieuze liedjes, passend bij de leeftijd van de kinderen, maar steeds met veel aandacht voor koor- en stemvorming. Gemiddeld eens per maand zingen de Barbarazangertjes in een weekendviering, zie hiervoor de jeugd agenda. Hoogtepunten zijn de kerstvieringen en vieringen in de Goede Week (Palmpasen en Kruisweg).

 

Misdienaars

In onze geloofsgemeenschap is een groep van ongeveer 15 misdienaars actief, zowel jongens als meisjes, die bij de vieringen assisteren. Als kinderen in de parochie hun 1e H. Communie hebben gedaan kunnen zij zich hiervoor opgeven. De misdienaars zijn gemiddeld een maal in de vier weken aan de beurt om een viering te dienen. Bij een huwelijksviering zijn er ook misdienaars aanwezig.

De misdienaars en misdienettes (en ouders) krijgen maandelijks een rooster toegestuurd via de mail.

 

Workshop

Drie á vier keer per kerkelijk jaar is er een workshop voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Deze workshops worden gegeven rond de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, in de Adventstijd of in de Vastentijd.

Ze worden gehouden in de grote zaal van de Pastorie Achterom op een zondagmorgen van 9:30-10:30u.

Uitnodigingen worden verstuurd via de scholen (in de maandberichten), het Open Venster, folders achterin de kerk, posters en plaatselijke media. Natuurlijk staan ze ook in de jeugd agenda.

 

Tijdens de workshop horen de kinderen verhalen uit de bijbel met betrekking tot het onderwerp, er wordt nagedacht over deze verhalen en er wordt creatief op ingegaan. Ook wordt er samen gebeden. De Workshop werkgroep bestaat uit 5 vrijwilligers.

 

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.