bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witJeugd vanaf 11 jaar

Jongerenkoor 

Vanaf groep 8 kunnen de kinderkoorleden doorstromen naar het Jongerenkoor, een groep enthousiaste tieners. Naast het zingen van typische jongerenkoor muziek schuwen zij de klassieke muziek niet en zo heeft het Ave Verum van Mozart een geliefde plek op hun repertoire!

 

Vormsel

Het vormsel is de bevestiging van het doopsel. Vaak ben je als baby al gedoopt. Vanaf groep acht van de basisschool kun je zelf uitspreken dat je naar het voorbeeld van Jezus wilt leven. Je ontvangt dan van de bisschop of zijn vertegenwoordiger de gave van de heilige Geest, middels een zalving met olie.

De werkgroep die het vormsel voorbereidt werkt parochiebreed. Op onze parochiewebsite staat verdere informatie over het vormsel, zie de informatiepagina op de website van pj23.

 

12+ groep

Invulling volgt.

 

Jong Origineel Katholiek 

Sinds 2008 bestaat in de parochie het JOK: Jong Origineel Katholiek. Het JOK is ontstaan uit een groep jongeren die jaarlijks een gemeenschappelijke viering voorbereidde. Om wat zij op dat moment samen hadden opgebouwd besloten zij om bij elkaar te blijven komen. Het JOK heeft tot doelstelling het contact tussen de jongeren van de parochie Paus Johannes XXIII hechter te maken, over ge gemeenschapsgrenzen heen. En dat lukt goed. 

Ook via de Nieuwsbrieven die maandelijks worden verstuurd blijven de jongeren op de hoogte van diverse activiteiten en bijeenkomsten in de diverse locaties en daarbuiten. Indien gewenst wordt er samen afgereisd naar bijeenkomsten elders in het land.

Meer informatie over en van het JOK is te vinden op de JOK-Facebookpagina.

 

Kevelaar (vanaf 12 jaar)

Invulling volgt. 

 

Wereldjongerendagen (vanaf 12 jaar)

Invulling volgt.

 

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.