bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witJeugd overlegvormen

Jeugd- en jongerenberaad

Alle werkgroepen rond jeugd en jongeren binnen de geloofsgemeenschap St. Barbara komen in het jeugd- en jongerenberaad Bunnik twee maal per jaar bijeen. Het doel van dit beraad is afstemming van de activiteiten voor alle kinderen en jongeren van de Barbarakerk. Vanuit dit beraad is er overleg met de contactpersonen identiteit van de katholieke basisscholen in Bunnik om ondersteuning te bieden aan de scholen om inhoud te geven aan de katholieke identiteit. Afgevaardigden gaan naar het parochiebrede Jeugd- en Jongerenberaad.

 

Contacten met de basisscholen

Een keer per jaar is een teamlid van de parochie aanwezig bij de vergadering van de contactpersonen identiteit van alle scholen van de katholieke scholenstichting Fectio. De Barbaraschool en de Camminghaschool behoren tot de katholieke scholenstichting Fectio. Met de contactpersonen identiteit van deze scholen en het jeugd- en jongerenberaad Bunnik is ook een maal per jaar overleg. Tijdens dit overleg wordt afgesproken hoe de kerk ondersteuning kan bieden bij het vorm geven van de katholieke identiteit. In het verleden zijn groepen ontvangen rond thema's als Palmpasen, Pinksteren, Goede Vrijdag en St. Franciscus. Daarnaast wordt ook overlegd over de  voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel en de schoenendoosactie op de scholen.

 

Links

Hier vind je de toegang tot de start-pagina's van enkele websites die wellicht interessant kunnen zijn. Door  te klikken op een vetgedrukte naam bereik je de betreffende startpagina. 

Als een naam gewijzigd of onjuist is dan kunt u dat via het contact-formulier doorgeven. 

 

Jong Aartsbisdom http://www.jongaartsbisdom.nl

Jong Katholiek http://www.jongkatholiek.nl

Nederlandse Katholieke Schoolraad http://www.nksr.nl

  

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens.