bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witKerkbalans, periodieke gift

Tegenwoordig is het heel eenvoudig te regelen om de bijdrage voor de Kerkbalans geheel belastingvrij te schenken. Daarvoor is geen notaris nodig. Met een onderhandse overeenkomst kunt u de gehele bijdrage van de belasting aftrekken. Dit staat daarmee los van de drempelwaarde voor schenkingen aan goede doelen. Hierdoor ontstaat er voor u voordeel en we willen dat voordeel graag met u delen.

 

Afhankelijk van uw hoogste belastingtarief kan het voordeel oplopen tot 50 %. Ofwel, in dat geval kunt u de netto schenking tweemaal zo hoog maken zonder dat u daar zelf extra geld aan kwijt bent.

 

Hoe werkt het?

 1. U gaat een overeenkomst aan met de parochie, specifiek de locatie Bunnik. Dit doet u door het formulier in te vullen dat de Belastingdienst voor dit doel heeft opgesteld. Zie het document "Overeenkomst periodieke gift".
 2. In deze overeenkomst vermeldt u het bedrag aan dat u jaarlijks wilt schenken. Dit bedrag hoeft jaarlijks niet in één keer voldaan te worden, het mag ook in termijnen.
 3. De overeenkomst geldt voor 5 jaar, of naar keuze een langere tijd, of voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan tussentijds vervallen bij overlijden van de schenker of van bijvoorbeeld de partner. U moet dat op het formulier wel aangeven. Mocht u het overlijden van meerdere mensen aan willen merken om de uitkering te beëindigen, dan kan dat via een aanvullende overeenkomst tussen u en de ontvanger, of eventueel via de notaris. Zie hiervoor ook de toelichting bij het formulier.
 4. Vanwege de looptijd kunt u overwegen om de bijdrage alvast wat te indexeren.
 5. Het formulier beslaat twee pagina’s in tweevoud (een exemplaar voor u als schenker en een exemplaar voor de ontvanger) en een toelichting.
 6. Na invullen van de delen 1, 2, 3, 5 en eventueel 6, en ondertekenen, stuurt u beide exemplaren van het formulier op naar de penningmeester van de locatieraad Bunnik. Locatieraad Bunnik t.a.v. de penningmeester C.I.M. van Wiggen, Stationsweg 36 3981 AD Bunnik 7.
 7. Eén exemplaar ontvangt u ondertekend retour.
 8. U hoeft het formulier niet naar de Belastingdienst op te sturen. Bij de belastingopgave voor 2018 en volgende jaren kunt u het bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken.
 9. Hoe komt u aan dit formulier?
  1. Bij het secretariaat liggen exemplaren klaar, zover mogelijk al ingevuld.
  2. Downloaden van de site van de St. Barbara Bunnik. Ook dit is zover mogelijk al ingevuld.
  3. Downloaden van de site van de Belastingdienst. Het formulier heet ‘Periodieke gift in geld’.

Als u inmiddels uw bijdrage al overgemaakt heeft kunt u nog steeds voor dit jaar en de volgende jaren de overeenkomst aangaan. Als u (een deel van) het voordeel met ons wilt delen, kunt u een aanvullende bijdrage betalen. De gift hoeft immers niet in één keer overgemaakt te worden.

 

Meer informatie? Zie: belastingdienst/periodieke giften of bel of mail met de penningmeester: T (030) 6567322, E cor.vanwiggen[a]flynth.nl. Zie ook het Open Venster.