bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witOpen Venster

Open Venster is het parochieblad van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII. De redactie van de Bunnikse editie van Open Venster bestaat uit zes/vijf personen. Open Venster verschijnt zeven- à achtmaal per jaar. Vanuit het Houtense parochiesecretariaat wordt de gezamenlijke kopij aangeleverd. Dit wordt tijdens de redactievergadering (circa 3 weken vóór de verschijningsdatum) aan een kritische blik onderworpen. Tevens wordt daarbij de inbreng vanuit de Barbara-geloofsgemeenschap besproken.

 

Vervolgens verzorgt één van de redactieleden de indeling en opmaak van het blad, waarna het door een aantal redactieleden gedrukt wordt. Een ander redactielid organiseert de distributie naar de adressen vanwaar Open Venster bij de bezorgers gebracht wordt. Zij zorgen op hun beurt dat het blad bij de lezers in de bus komt. Sinds kort wordt Open Venster ook digitaal verzonden naar degenen die te kennen hebben gegeven dat ze het langs deze weg willen ontvangen.

 

Raadpleeg de Overzichtspagina van contactpersonen voor contactgegevens

 

Lees het actuele Open Venster.