bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witTarieven en reglement

Voor tarieven van de begraafplaats zie de bijlage Tarieven Kerkelijke diensten.

Zie ook het Reglement ‘Rusten in gewijde aarde’.

Van het reglement is een verkorte versie beschikbaar met daarin de belangrijkste onderdelen uit het volledige reglement.

 

Bijzondere situaties.

Uit het reglement (‘Rusten in gewijde aarde’):

 

Artikel 9 

1. Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd grafakte.

2. Op de begraafplaats kunnen begraven worden:

  • zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de desbetreffende locatie van de parochie en zij die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden;
  • oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de desbetreffende locatie van de parochie behoorden;
  • een eigen kind, van hen die als parochiaan bij de desbetreffende locatie staan ingeschreven, dat vanwege een handicap niet in de betreffende locatie woonachtig kan zijn en waarvoor bestuurlijke goedkeuring is gegeven;
  • zij die niet (meer) in het gebied van de betreffende locatie woonachtig zijn en waarvoor door de familie om bijzetting in een bestaand particulier graf bij de desbetreffende locatie wordt gevraagd, onder de voorwaarde dat de overledene een familierelatie heeft in de 1e graad met het (de) reeds ter aarde bestelde stoffelijke overschot(ten).

3. Het bestuur kan van lid 2., in uitzonderlijke gevallen, afwijken en toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.

 

Criteria om buiten de onder 2. gestelde regels toegelaten te kunnen worden tot de begraafplaats Bunnik:

  • Het moet duidelijk zijn dat er een (oude) band met Bunnik en parochie is.
  • Deze band moet aantoonbaar blijken uit een eerdere betrokkenheid als parochiaan (ingeschreven zijn geweest, bijdragen aan Kerkbalans, actief zijn geweest, bijv. als vrijwilliger).
  • De band moet ook d.m.v. (hernieuwde) inschrijving en bijdrage Kerkbalans aantoonbaar zijn. Ook actief zijn als vrijwilliger kan de band zichtbaar maken.

Om op basis van deze criteria toegelaten te worden moet tevoren toestemming gevraagd en verleend zijn. Toestemming wordt verleend door de locatieraad.

 

Bunnik, augustus 2014.