bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witbalk blauw712

Zondag 29 November, 9.30 uur - Woord- en Communieviering.
Wilt u zich opgeven voor deze viering? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.
U kunt meerdere personen gelijktijdig aanmelden, indien allen uit hetzelfde huishouden komen. We plaatsen u dan bij elkaar, zonder 1,5 meter tussenruimte.
Bent u minder goed ter been en/of komt u met een rolstoel/rollator/scootmobiel? We houden daarmee graag rekening bij het toewijzen van een plaats in de kerk.
Ik verklaar dat zowel ik, als de personen die met mij meekomen, op dit moment geen ziekteverschijnselen hebben. Indien wij deze ontwikkelen zullen wij ons afmelden.
Ik geef toestemming tot het verwerken van mijn gegevens.

Disclaimer

Deze website is eigendom van de geloofsgemeenschap St. Barbara te Bunnik. Hoewel informatie beschikbaar op deze site met grote zorg is samensteld, sluit de geloofsgemeenschap St. Barbara alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via deze site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van deze website rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met het secretariaat.