bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem witbalk blauw712

Welkom 

Geen vieringen tot 31 maart 2021

 

Pastoraal team en besturen hebben besloten om tijdens de lockdown de kerken te sluiten voor publieke vieringen tot 9 februari 2021. Naar verwachting worden in de periode tot en met 31 maart 2021 binnen de parochie twee kerken weer geopend voor publiek: Houten en een tweede locatie (reserveren verplicht). In Bunnik zijn er tot en met 31 maart 2021 geen zondagsvieringen en geen vieringen doordeweeks. Net als in de eerste lockdown blijft onze Mariakapel wel open, voor persoonlijke bezinning en gebed.

De kerk is alleen open voor uitvaartvieringen. De online/ livestreamvieringen gaan door. Deze worden aangeboden op de website van de parochie (pj23.nl).

 

Waarom dit besluit van team en besturen?

 

De overwegingen die tot dit vergaande besluit hebben geleid, zijn vooral:

  • We maken deel uit van een samenleving en zijn hierin solidair met andere sectoren en organisaties en met onze medeburgers.
  • Wij willen één lijn trekken met andere gelovigen, zoals in de PKN, met wie we lokaal ook optrekken.
  • Dit besluit komt overeen met de eerdere overwegingen en besluiten tijdens de eerste lockdown; daar staan we nog steeds achter.
  • We willen in deze pandemie niet bijdragen aan extra reisbewegingen en dus extra risico’s op besmetting van mensen.
  • We willen onze medewerkers, vrijwilligers en mede-parochianen beschermen..

 

Veertigdagen boekje.

Wilt u het Veertigdagen boekje van 2021 ontvangen? Stuur dan even een e-mail naar mail@isem.nl, dan wordt het u zo spoedig mogelijk toegestuurd.

 

 

Welkom op de website van de geloofsgemeenschap St. Barbara te Bunnik, onderdeel van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII. De parochie omvat de Krommerijnstreek. Binnen deze parochie zijn er 8 locaties, met ieder een eigen gemeenschap en een kerkgebouw.

Op deze website vindt u alle informatie over locatie Bunnik die voor u van belang kan zijn, actueel zowel als achtergrondinformatie. Klik de verschillende menu’s en submenu’s aan om te zien welke onderwerpen daar te vinden zijn.

Barbarakerk300