bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

 

Mededeling over wandeling Mensen Onderweg

Op zondag 29 oktober a.s. wordt in het kader van het jaarthema Onderweg in Geloof de eerste meditatieve wandeling gehouden. Thema van de wandeling is: “op weg gaan is loslaten”. De wandelafstand is ongeveer 10 km. De start is om 11.00 uur vanuit de H. Kruisverheffingkerk, Voorstraat 21 te Beesd. Meer informatie over deze wandeling vindt u o.a. op de website van de parochie. U bent van harte welkom!

 

De hele bijbel in één jaar...?
Zijn er mensen die willen proberen om de hele bijbel – inclusief de deuterocanonieke of apocriefe boeken - in één jaar te lezen? Al twee keer eerder waren er gemeenteleden van de PGBunnik en anderen – onder wie enkele katholieken - die deze uitdaging aangingen, van wie de meesten met plezier tot het eind volhielden.
Wie interesse heeft of nadere informatie wil, kan mij een e-mail sturen:

 

 

Pastor Adri Verweij
Pastor Adri Verweij is herstellende van een herseninfarct. De verwachting is dat het herstel enige tijd zal duren. Met persoonlijke beterschapwensen kunnen we de pastor door deze periode heen helpen. Achterin de kerk staat daartoe een "brievenbus. De pastoraatsgroep zorgt dat deze post bij de pastor komt. een kaartje: kleine moeite, groot plezier.

 

Luther 500 jaar
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de poort van het klooster in Wittenberg spijkerde. Het werd het begin van de reformatie. Een belangrijke reden om daar bij stil te staan. Er zijn drie activiteiten waarvoor  we u van harte uitnodigen.
Op 28 oktober en 31 oktober – presentatie bijbels  bij Boekhandel van Ravenswaaij
Luther was de eerste die  de Bijbel vertaalde  naar de spreektaal van de mensen. Dit is de aanleiding om bij Boekhandel van Ravenswaaij  een tafel in te richten met verschillende Bijbels, variërend van de Statenvertaling tot de meest moderne Bijbels, qua vertaling en uitvoering. Iedereen wordt van harte uitgenodigd die tentoonstelling te komen bekijken op zaterdag 28 oktober de hele dag en dinsdagmiddag 31 oktober. Janneke Schermers zal, als vrijwilliger van het Nederlands Bijbelgenootschap, aanwezig zijn voor uitleg en gesprek.

Het Catharijneconvent: Luther tentoonstelling  op 31 oktober
We brengen een bezoek aan de tentoonstelling over Luther in het Catharijneconvent. Er zijn voor ons  twee gidsen die ieder een rondleiding voor 15 personen verzorgen om 14.00 uur. Aanwezig zijn om 13.45 uur. U dient zelf de entree voor het museum te betalen, museumkaart is geldig. De gidsen worden betaald.
Opgeven  voor 26 oktober bij  Janny Koops, 6563530  jentkoops@ziggo.nl

Luthermaaltijd  op 31 oktober
Om 18.30 uur is er in de Witte Huisjes  een maaltijd  in de stijl van de bekende ‘Luthermaaltijden’ met ‘Tisch-reden’ en gerechten uit die tijd. Inloop vanaf 18.00 uur
Kosten € 7.50 p.p. opgeven voor 24 oktober
Bij Heleen Glazema  tel.2064499 heleenglazema@gmail.com  ,Gonda Liebrecht  tel.6564703 gonda@ziggo.nl

 

Bisdombedevaart Lourdes 2018

Vanaf zondag 8 oktober liggen de folders voor de bisdombedevaart naar Lourdes bij de uitgang van de kerk en in de Mariakapel. De bedevaart vindt plaats van 28 april t/m 5 mei 2018. Ook vanuit onze PJXXIII parochie hopen wij met een grote groep hieraan deel te kunnen nemen. Tijdens en na de parochieviering van a.s. zondag zal er aandacht aan deze bedevaart worden besteed. Wilt u meer informatie of wilt u zich voor deze bedevaart opgeven dan kunt u contact opnemen in onze locatie met Wil van der Veldt, tel. 6561063 (Opgeven kan ook direct via www.vnbreizen.nl)

 

Geloven Nu
Wil je extra inspiratie vinden in het geloof? En vind je het leuk om andere mensen te ontmoeten? Geloven Nu is een leer- en gespreksgroep van 6 tot 15 personen,
die we aanbieden op twee locaties in de parochie. Samen willen we ons geloof verdiepen en luisteren naar elkaars ervaringen. We komen bijeen op zeven avonden tussen september 2017 en mei 2018. Uitgangspunt van elke avond is een Bijbeltekst. Die proberen we te verbinden met ons eigen leven, ons eigen geloof.
Maar ook met de wereld waarin we leven. We gebruiken daarbij wisselende werkvormen.
Iedereen vanaf een jaar of 18 is welkom. Twijfel je of het iets voor je is,
neem dan contact op met de begeleider(s).
De programma’s in Houten en Bunnik lopen parallel.
Er zijn in Bunnik zeven avonden gepland, dit jaar op donderdag:
21 september, 26 oktober, 30 november, 1 februari, 1 maart, 12 april, en 17 mei
van 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur
onder leiding van pastor Laura de Vries.
Adres: pastorie Achterom. Barbarakerk, Stationsweg 36 Bunnik 
Opgeven bij pwldevries@gmail.com
Informatie voor de avonden in Houten, zie www.pj23.nl
Aanmelding via roswithavandervoort@gmail.com

 

Nieuwe website PJ23,
zoals bekend zijn we al geruime tijd bezig met een werkgroep om de websites van zowel PJ23 als de H.Suitbertus te vernieuwen
Met de nodige trots kunnen we nu aankondigen dat de eerste versie van de vernieuwde website rijp is om live te gaan. Bij de H.Suitbertus is deze reeds vanaf 1 juli operationeel en bij de PJ23 is deze vanaf 4 september operationeel en bereikbaar via http://www.pj23.nl/.

De vormgeving is toegankelijker en de inhoud actueel. Met de vernieuwde website hebben we een uitstekende basis om op voort te borduren en hebben we mogelijkheid om informatie over beide parochies heen (zoals pastorale informatie en het vieringenrooster) consistent te houden. De komende tijd zullen we stapsgewijs vernieuwingen doorvoeren.

Momenteel is de website ingericht vanuit de centrale parochie-organisatie, maar we hebben ook voorzieningen getroffen voor de lokale geloofsgemeenschappen.
Op termijn kunnen zij hun eigen informatie inbrengen en bijhouden
Dit betreft dan o.a. de locale activiteitenagenda, nieuwsberichten en eigen organisatie.
Indien de locatieraad daar belangstelling voor heeft gaan we graag in gesprek om met
elkaar de wensen en de mogelijkheden te verkennen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Bosman

 

 

Zondagse Ontmoetings Middag
Amateur videofilmer, de heer Wim van der Tol uit Bunnik heeft 1,5 jaar het tunnelproject in Bunnik gevolgd en vastgelegd, zowel het proces van de perrontunnel als van de autotunnel. Daaruit is een film ontstaan van 40 minuten met uniek beeldmateriaal en verhalen van o.a. de projectleider en de uitvoerder.
Hebt U interesse in dit stukje Bunnik uit de periode 2014/2015 kom dan zondagmiddag 15 oktober om 15 uur naar de Witte Huisjes
De Werkgroep leden van de ZOM zorgen voor koffie en thee.
U bent van harte uitgenodigd en de toegang is gratis