bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

 

Kerst met kinderen
zondag 24 december kerstavond 18.00 uur gezinskerstviering. We gaan luisteren naar het kerstverhaal en we kijken wat dit verhaal ons na 2000 jaar nog steeds te zeggen heeft. Samen zingen we bekende kerstliederen en we hopen dat het kerstkind in de harten van alle mensen geboren mag worden.
- maandag 25 december eerste kerstdag 15.00 uur kindje wiegen voor de allerkleinste. Er worden kerstliedjes gezongen en een kerstverhaal vertelt. Kinderen mogen hun muziekinstrumentje meenemen en verkleed komen als bijvoorbeeld een engel of herder.

 

"Kerstsamenzang"
Van harte nodigt de Raad van Kerken Bunnik u uit voor de kerstsamenzang in de
St. Barbarakerk.
Anders dan in voorgaande jaren (Lessons en Carols) ligt deze keer de nadruk op het samen kerstliederen zingen. Een koor bestaande uit leden van de Bunnikse Cantorij en het dames- en herenkoor ‘In Honorem Dei’, onder bezielende leiding van Piet Hein van de Ven zal het zingen ondersteunen. Begeleiding op het Flentrop orgel en een sfeervol orgel intermezzo wordt verzorgd door Hiroko Koelewijn. Meike Hettinga zal u verwelkomen, we horen het kerstverhaal en zal een kort moment van bezinning voor haar rekening nemen.

Van harte nodigen we u uit mee te komen zingen en zo ons voor te bereiden op de komende kerstdagen. Een mooier begin van de kerstdagen is haast niet denkbaar.

Zondag 17 december
Aanvang 19.00 uur
Na afloop collecte ter bestrijding van de kosten.

 

Bisdombedevaart Lourdes 2018

Er liggen de folders voor de bisdombedevaart naar Lourdes
bij de uitgang van de kerk en in de Mariakapel.
De bedevaart vindt plaats van 28 april t/m 5 mei 2018.
Ook vanuit onze PJXXIII parochie hopen wij met een grote groep hieraan deel te kunnen nemen.
Tijdens en na de parochieviering van a.s. zondag zal er aandacht aan deze bedevaart worden besteed.

 

Wilt u meer informatie of wilt u zich voor deze bedevaart opgeven dan kunt u contact opnemen in onze locatie met
Wil van der Veldt, tel. 6561063
OHM(Opgeven kan ook direct via www.vnbreizen.nl)

 

"Kindje wiegen"
Ook dit jaar zal er weer "Kindje wiegen" zijn op eerste Kerstdag. Natuurlijk hopen we weer op veel gasten. Het Kerstverhaal wordt gelezen en kerstliedjes gezongen onder begeleiding van
Piet-Hein. De kleine gasten mogen muziek instrumenten meebrengen en zij mogen ook verkleed
komen. Hopelijk tot ziens in de dagkapel van de Barbarakerk in Bunnik. 
Voor de kinderen is er wat lekkers.

 

 

Pastor Adri Verweij
Pastor Adri Verweij is herstellende van een herseninfarct. De verwachting is dat het herstel enige tijd zal duren. Met persoonlijke beterschapwensen kunnen we de pastor door deze periode heen helpen. Achterin de kerk staat daartoe een "brievenbus. De pastoraatsgroep zorgt dat deze post bij de pastor komt. een kaartje: kleine moeite, groot plezier.

 

Gezongen Nederlandse Vespers
Het kerkelijk jaar begint traditioneel met de eerste zondag van de Advent.
Op de vooravond hiervan (2 december 2017) zingt de schola en het St. Caeciliakoor een interactieve vespers in de kerk in Houten.
Deze getijdendienst bestaat voornamelijk uit psalmen, een lezing en het Magnificat.
Het bijzondere van de interactieve vespers is dat niet alleen de koren zullen zingen, maar dat ook de bezoekers kunnen meezingen.

De Nederlandse psalmenverzen zullen om en om worden gezongen door cantores en kerk. De schola en het St. Caeciliakoor zitten ook gewoon in de kerkbanken en zingen mee om het zingen van de bezoekers te ondersteunen. Ook het plechtige Magnificat wordt op deze wijze uitgevoerd. Het St. Caeciliakoor zingt daarnaast de stemmige psalm 150 van Antoine Omen.

De vespers is één van de zeven vaste gebedsmomenten in de kloosters. We hopen zo op een passende en vooral actieve wijze het nieuwe kerkelijke jaar te beginnen.

U bent van harte uitgenodigd om de vespers met ons mee te vieren! In de
kerk van OLV tenhemelopneming te Houten, Loerikseweg 10

Tijd: 2 december 2017 om 19.00 uur

 

Schoenendoosactie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans
69 prachtig versierde en gevulde schoenendozen zijn op de Barbaraschool en in de
Barbarakerk ingeleverd voor de actie Schoenmaatjes van Edukans. Afgelopen vrijdag hebben
we alle dozen naar het verzamelpunt in Amersfoort gebracht en ze staan nu klaar om op reis te
gaan naar een kind in Albanië, Moldavië, Sri Lanka, Irak of Ghana. We willen iedereen die aan
deze prachtige actie heeft meegedaan, hetzij door een mooie doos te maken of een financiële
bijdrage te geven, heel hartelijk bedanken. De werkgroep Schoenendoosactie 


 

De hele bijbel in één jaar...?
Zijn er mensen die willen proberen om de hele bijbel – inclusief de deuterocanonieke of apocriefe boeken - in één jaar te lezen? Al twee keer eerder waren er gemeenteleden van de PGBunnik en anderen – onder wie enkele katholieken - die deze uitdaging aangingen, van wie de meesten met plezier tot het eind volhielden.
Wie interesse heeft of nadere informatie wil, kan mij een e-mail sturen: