bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

 

Bedevaart Kevelaer 2018
Ook dit jaar organiseert de Utrechtse Broederschap OLV Kevelaer de bedevaart naar Kevelaer en wel op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus aanstaande.
Graag nodigen wij u uit om dit jaar mee te gaan.

In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers.
Vertrek van de bussen is donderdag 23 augustus om omstreeks 8.00 uur.
De kosten voor deze reis bedragen €  50,-- per persoon.
Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.

Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan.
Donderdag 23 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer.
De kosten voor de ééndaagse reis inclusief diner en koffie
op de heen- en terugreis bedragen €  60,-- per persoon.
  Informatie via website of de secretaris.
  U kunt zich al opgeven bij de contactpersoon Ineke Zomer in uw parochie:
Of bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman
telefoon 030-6374128 of email: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com

 

Diakonaal weekend
Het komende weekend staan in verband met het diakonaal weekend de beide voedselbanken in onze parochie centraal.
U kunt daarvoor houdbare voedingsmiddelen meenemen naar de kerkdiensten en deze producten in de daarvoor bestemde manden deponeren.
Als algemene regel voor de producten geldt dat kleine verpakkingen de voorkeur hebben. Dit omdat er relatief veel één- en tweepersoons huishoudens zijn.

Namens Profielberaad Diaconie (PBD) en de Parochiële Caritas-instelling (PCI), hartelijk dank.

Zomerschool Bunnik

Zomer activiteiten programma boekjes voor alle inwoners van Werkhoven, Odijk en
Bunnik, liggen achterin de kerk voor u klaar.

 

Onderweg in geloof

Op zaterdag 16 juni a.s. wordt in het kader van het jaarthema Onderweg in Geloof de vierde en laatste meditatieve wandeling van dit seizoen gehouden.
Thema van de wandeling is: “pleisterplaatsen”.

We lopen een Klompenpad van krap 10 km vanuit de H. Michaëlkerk te Schalkwijk.
De start is om 10.30 uur; u bent vanaf 10 uur welkom voor een kop koffie in het Lucashuis naast de kerk.
Meer informatie over deze wandeling vindt u o.a. op de website van de parochie.

 


 

De hele bijbel in één jaar...?
Zijn er mensen die willen proberen om de hele bijbel – inclusief de deuterocanonieke of apocriefe boeken - in één jaar te lezen? Al twee keer eerder waren er gemeenteleden van de PGBunnik en anderen – onder wie enkele katholieken - die deze uitdaging aangingen, van wie de meesten met plezier tot het eind volhielden.
Wie interesse heeft of nadere informatie wil, kan mij een e-mail sturen: