bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

 

Zondagse Ontmoetings Middag in juli 2019
Hoe fluiten de vogels in en om Bunnik?
Tijdens de Zondagse Ontmoetings Middag van zondag 21 Juli a.s. komt Tom Schrijvers naar
de Witte Huisjes. Hij zal een verhaal vertellen over de vogels die in en om Bunnik te zien en
te horen zijn. Hij zal ook vogelgeluiden laten horen en aan het eind van zijn presentatie is het
aan het publiek om het fluiten van een 5-tal verschillende vogels te herkennen.
Vanaf 15 uur die zondagmiddag is iedereen weer welkom om mee te komen luisteren.

 

Bedevaart naar Kevelaer
Ook dit jaar weer organiseert de Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer
een tweedaagse bedevaart naar het Duitse Mariaoord Kevelaer en wel op woensdag 28 en donderdag 29 augustus 2019. Ook kunt u met de 1 daagse naar Kevelaer.
De reis wordt gemaakt per bus en er wordt overnacht in Kevelaer.
Ook dit jaar wordt er weer een fietstocht vanuit onze PJXXIII parochie georganiseerd naar de bedevaartplaats Kevelaer. Achterin de kerk liggen folders hiervan.

 

Kerkbank te koop
Bij de herinrichting van de kerkzaal, anderhalf jaar geleden, zijn banken buiten gebruik genomen.
Deze staan nu werkeloos in de kelder, en op de wat langere duur worden ze daar niet beter van. Na vragen van een paar parochianen hebben we daarom besloten deze banken te gaan verkopen. De opbrengst gebruiken we voor aanpassingen in het overige meubilair.
We gaan dit doen door een veiling. U kunt een bod doen door een mail te sturen naar het secretariaat (bunnik@pj23.nl) met daarin vermeld het bedrag waarmee u wilt bieden. We doen 4 banken in de verkoop, bij afsluiting van deze veiling gaan de banken naar de hoogste bieders. De hoogste bieder heeft dan de eerste keus, enz. In de komende weken geven we achterin de kerk aan wat op dat moment het hoogste bod is. Zo kunt u inschatten of uw bod nog een beetje kans maakt of dat u beter kunt ophogen. Er komt dus wel wat kansberekening en gokken bij kijken, that’s all in the game. U mag zo vaak bieden als u wilt.
We leggen een kleine bodem in het geheel: de inschrijving start bij 100 euro. Rondom de viering bij einde van het seizoen op zondag 23 juni hopen we de einduitslag bekend te maken.
Het zijn prachtige banken, dus wie weet wat voor mooie bestemming ieder van die banken krijgt.
We zijn benieuwd!

 

 

Inspiratiereis voor koorzangers naar Israël:
Een ieder die koorervaring heeft, kan zich aanmelden om met dit projectkoor ons geloof uit te zingen op indrukwekkende plaatsen in het Heilig Land. 
We willen b.v. de zang verzorgen tijdens een Eucharistieviering in de Catharinakerk in Bethlehem, zingen bij de Jordaan, op de berg van de Zaligsprekingen, in een boot op het meer van Galilea, in de Grafkerk, Getshemané. 
Op reis word je niet alleen begeleid door een Nederlandse Gids aldaar, maar pastor Patrick Kuipers zal de geloofsverdieping en de liturgie voor zijn rekening nemen. Het projectkoor is in muzikale handen van Sonja Roskamp, dirigent en Wouter van Belle, organist. Het programma is nog onder voorbehoud, maar je zal naast het zingen ook veel van Israël zien. (Voor niet zingende reisgenoten is de reis ook interessant, geef dan bij aanmelding aan dat je niet meezingt.)  
Het programma is een uitdaging voor de zangers, het kan vierstemmig a capella zijn voor bij de Jordaan, maar ook feestelijke muziek met orgelbegeleiding in Bethlehem, maar we kunnen ook eenstemmig een psalm zingen optrekkend naar Jeruzalem. De muziek én de tekst moeten uiteraard iets toevoegen aan de plaats waarop je op dat moment bent. Studiedagen 
Voorafgaande aan de reis zijn er 2 studiedagen gepland. Begin oktober krijg je de muziek thuis gestuurd om je partij in te studeren. Verwacht wordt dat je op de eerste studiedag de noten al kent. Extra  hulp wordt geboden; er zal een speciale website komen waarop de koorpartijen worden ingezongen. Reis- en studiedata 
* Dinsdag 12 november tot en met woensdag 20 november 2019. 
* 2 (verplichte) studiedagen op zaterdag 26 oktober en 9 november op een locatie in Utrecht Deze dagen zijn qua kosten inbegrepen in de reissom. Voor meer informatie: 
* www.VNB.nl , reisnummer IS1903 of neem telefonisch contact op: 073-6818111 
* Muzikale info bij de dirigent: post@sonjaroskamp.nl

 

Dreigende sluiting St. Augustinuskerk Utrecht

Steeds meer kerken worden gesloten i.v.m. fusies van de parochies. Indien een kerk vitaliteit toont en er voldoende gelden beschikbaar zijn, hoeft een kerk niet te sluiten. De St. Augustinuskerk en haar gemeenschap voldoen aan deze voorwaarden, toch heeft het bestuur de opdracht tot fuseren waarbij de St. Augustinuskerk zou kunnen worden afgestoten.

Wij willen u wijzen op de volgende petitie: https://sintaugustinuskerk.petities.nl/.

Sinds september 2016 is de St. Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht plotseling gesloten i.v.m. de restauratie van de kerk. De kerk is een zgn. Waterstaatskerk en is een Rijksmonument.  
De St. Augustinuskerk heeft nog steeds een heel actieve gemeenschap waarbij vele vrijwilligers verschillende activiteiten organiseren in de binnenstad van Utrecht. De vieringen worden al 2,5 jaar in de Kapel van de zusters Augustinessen voortgezet.

Het koor Cantemus Domino heeft ook haar basis in deze kerk. Daarnaast vervult de St. Augustinuskerk een belangrijke wijkfunctie voor de binnenstad en heeft met de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer een groot voordeel. De laatste informatiebijeenkomst werd bezocht door 75 parochianen.

Bijna alle restauraties zijn voltooid (o.a. nieuw dak, exterieur van de kerk, Maria Kapel, Orgel). Wij willen dan ook dat de laatste restauratie van het gewelf ook wordt voltooid, zodat de St. Augustinuskerk kan worden behouden en alle kerkelijke en maatschappelijke functies weer uitgeoefend kunnen worden.
Behoud de St. Augustinuskerk voor Utrecht en heel Nederland. Onderteken de petitie!
https://sintaugustinuskerk.petities.nl/
 Hartelijk dank voor uw medewerking,
 Actiecomité St. Augustinuskerk

 


 

Kerkradio/Webradio
Sinds enige tijd is het weer mogelijk om de vieringen in onze kerk thuis via de webradio (vroeger kerkradio geheten) te beluisteren. Een mooie oplossing als u bijvoorbeeld niet in staat bent (geweest) bij een viering aanwezig te zijn.
Het kunnen beluisteren van doopplechtigheden, huwelijksinzegeningen en uitvaarten is afhankelijk van de toestemming van de belanghebbenden. Immers, ook vanwege de privacywetgeving, zijn hierbij vrijwel altijd heel persoonlijke zaken aan de orde.
Als u een (eerdere) viering wilt beluisteren dan gaat u naar www.kerkomroep.nl.
Op de website vult u bij ‘Zoek uw kerk’ de naam Bunnik in. Vanzelf ziet u dan
Bunnik, St. Barbaraparochie. Dit klikt u aan en u vindt een lijst met vieringen, voorzien van datum en tijd.
De locatieraad hoopt dat deze service u van dienst zal kunnen zijn.