bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Mededelingen

 

Wandeling “Met de stroom mee”
U bent van harte uitgenodigd “met de stroom mee” te wandelen op zondag 2 juni a.s. in Varik.
De wandeling start om 11.00 uur bij de HH Petrus en Pauluskerk (Grotestraat 23), en is ong. 10 km. lang.
De zondagse viering begint om 9.30 uur. Ook daar bent u van harte welkom.
Meer info vindt u in uw parochieblad of op de website.

 

Sam's Kledingactie
De kledinginzameling van Sam's Kledingactie op 13 april heeft 1525 kilo opgeleverd, wat aanzienlijk meer was dan in de afgelopen jaren. Alle inbrengers worden hartelijk bedankt.

 

Uur van aanbidding
Iedere 3e zondag van de maand, zal van 19.00u-20:00u in de RK Kerk van Beesd, Voorstraat 21, een uur van Aanbidding worden gehouden op eigentijdse wijze.
We starten hiermee op Zondag 17 februari 
Het is een moment van rust, in deze drukke tijd.
Stille momenten worden afgewisseld met eenvoudige liederen, Bijbelteksten en enkele gebeden. U bent vrij even binnen te lopen voor een korte of langere tijd.
Jong én oud, allen zijn van harte uitgenodigd.    

 

Inspiratiereis voor koorzangers naar Israël:
Een ieder die koorervaring heeft, kan zich aanmelden om met dit projectkoor ons geloof uit te zingen op indrukwekkende plaatsen in het Heilig Land. 
We willen b.v. de zang verzorgen tijdens een Eucharistieviering in de Catharinakerk in Bethlehem, zingen bij de Jordaan, op de berg van de Zaligsprekingen, in een boot op het meer van Galilea, in de Grafkerk, Getshemané. 
Op reis word je niet alleen begeleid door een Nederlandse Gids aldaar, maar pastor Patrick Kuipers zal de geloofsverdieping en de liturgie voor zijn rekening nemen. Het projectkoor is in muzikale handen van Sonja Roskamp, dirigent en Wouter van Belle, organist. Het programma is nog onder voorbehoud, maar je zal naast het zingen ook veel van Israël zien. (Voor niet zingende reisgenoten is de reis ook interessant, geef dan bij aanmelding aan dat je niet meezingt.)  
Het programma is een uitdaging voor de zangers, het kan vierstemmig a capella zijn voor bij de Jordaan, maar ook feestelijke muziek met orgelbegeleiding in Bethlehem, maar we kunnen ook eenstemmig een psalm zingen optrekkend naar Jeruzalem. De muziek én de tekst moeten uiteraard iets toevoegen aan de plaats waarop je op dat moment bent. Studiedagen 
Voorafgaande aan de reis zijn er 2 studiedagen gepland. Begin oktober krijg je de muziek thuis gestuurd om je partij in te studeren. Verwacht wordt dat je op de eerste studiedag de noten al kent. Extra  hulp wordt geboden; er zal een speciale website komen waarop de koorpartijen worden ingezongen. Reis- en studiedata 
* Dinsdag 12 november tot en met woensdag 20 november 2019. 
* 2 (verplichte) studiedagen op zaterdag 26 oktober en 9 november op een locatie in Utrecht Deze dagen zijn qua kosten inbegrepen in de reissom. Voor meer informatie: 
* www.VNB.nl , reisnummer IS1903 of neem telefonisch contact op: 073-6818111 
* Muzikale info bij de dirigent: post@sonjaroskamp.nl

 

Kerkradio/Webradio
Sinds enige tijd is het weer mogelijk om de vieringen in onze kerk thuis via de webradio (vroeger kerkradio geheten) te beluisteren. Een mooie oplossing als u bijvoorbeeld niet in staat bent (geweest) bij een viering aanwezig te zijn.
Het kunnen beluisteren van doopplechtigheden, huwelijksinzegeningen en uitvaarten is afhankelijk van de toestemming van de belanghebbenden. Immers, ook vanwege de privacywetgeving, zijn hierbij vrijwel altijd heel persoonlijke zaken aan de orde.
Als u een (eerdere) viering wilt beluisteren dan gaat u naar www.kerkomroep.nl.
Op de website vult u bij ‘Zoek uw kerk’ de naam Bunnik in. Vanzelf ziet u dan
Bunnik, St. Barbaraparochie. Dit klikt u aan en u vindt een lijst met vieringen, voorzien van datum en tijd.
De locatieraad hoopt dat deze service u van dienst zal kunnen zijn.

 

Kinderkerk.
Op eerste Pinksterdag is er om 9.30 uur Kinderkerk voor kinderen t/m 11 jaar in de grote zaal van de Pastorie Achterom. Alle kinderen, ook kinderen die niet tot de parochie behoren, zijn van harte welkom!
Het thema van de workshop is: “Pinksteren” vier je mee?” Tijdens deze kinderkerk gaan op een leuke manier aan de slag over wat er met Pinksteren gebeurde. Na afloop zijn de kinderen in de kerk aanwezig.
Voor de kinderen tot vier jaar is er crèche. Wij stellen het op prijs als de kinderen zich van te voren opgeven. We zijn  nog op zoek naar personen die onze kleine en enthousiaste groep willen ondersteunen om de kinderkerk te laten bestaan. Voor vragen en opgave: kinderkerkbarbara@hotmail.com.

 

Hemelvaart
Op 30 mei is er een Oecumenische Hemelvaart viering in de Oude Dorpskerk om 10 uur. Zoals (bijna) ieder jaar is er voorafgaand aan de dienst een wandeling met aansluitend een ontbijt. We verzamelen bij de Dorpskerk om 7.45 uur. Achterin de kerk ligt een lijst, waarmee u zich kunt opgeven.

 

 

Lezing Timothy Radcliff

Op 25 mei zal de beroemde dominicaan Timothy Radcliffe in het auditorium van het Museum Catharijneconvent in Utrecht een lezing geven. Aansluitend is er tijd om met Radcliffe in gesprek te gaan. Het thema van de bijeenkomst is Zorgen voor je ziel.
Zorgen voor je ziel. Inspiratie door Timothy Radcliffe
Vaak staat de moderne wereld vreemd tegenover spirituele waarden en religieuze manieren van leven. Maar toch: mensen zoeken naar zin en betekenis in hun leven en zoeken naar manieren om volgens hun spirituele overtuigingen of diepste persoonlijke idealen te leven. Vandaar de vraag: hoe zorg je voor je ziel? De lezing van en het gesprek met Timothy Radcliffe zal in het Engels zijn.
Tot slot is er de presentatie van boek Zorgen voor je ziel. Inspiratie van Timothy Radcliffe. Het boek bevat de vertaling van de lezing van Timothy Radcliffe en bijdragen van Bernice Brijan, Marieke de Goede en Fokke Wouda. 
Programma
13.30   Inloop met koffie en thee
14.00   Welkom & Drie inspiratieverhalen
- Bernice Brijan
- Fokke Wouda
- Stefan Mangnus OP
15.00   Taking care of your soul. Timothy Radcliffe
15.45   Gesprek met de zaal.
Na afloop van de presentatie is bet boek Zorgen voor je ziel. Inspiratie van Timothy Radcliffe te koop.
Praktische informatie
Wanneer:         25 mei 2019, 14.00-16.30uur
Waar:               Auditorium Museum Catharijneconvent.
                         Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Toegang is gratis. Aanmelden wordt op prijs gesteld.

 

Zondagse Ontmoetings Middag in mei 2019
Grenzeloos zingt bij de ZOM
Op zondag 19 mei a.s. is er weer een Zondagse Ontmoetings Middag in Bunnik.
Dit keer in de Dorpskerk en de aanvangstijd is 16 uur!
Het koor “Grenzeloos” zal dan optreden o.l.v. Marijke van der Ouderaa, en iedereen
is daarbij weer welkom in de Dorpskerk.
De ZOM-werkgroep

 

Dreigende sluiting St. Augustinuskerk Utrecht

Steeds meer kerken worden gesloten i.v.m. fusies van de parochies. Indien een kerk vitaliteit toont en er voldoende gelden beschikbaar zijn, hoeft een kerk niet te sluiten. De St. Augustinuskerk en haar gemeenschap voldoen aan deze voorwaarden, toch heeft het bestuur de opdracht tot fuseren waarbij de St. Augustinuskerk zou kunnen worden afgestoten.

Wij willen u wijzen op de volgende petitie: https://sintaugustinuskerk.petities.nl/.

Sinds september 2016 is de St. Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht plotseling gesloten i.v.m. de restauratie van de kerk. De kerk is een zgn. Waterstaatskerk en is een Rijksmonument.  
De St. Augustinuskerk heeft nog steeds een heel actieve gemeenschap waarbij vele vrijwilligers verschillende activiteiten organiseren in de binnenstad van Utrecht. De vieringen worden al 2,5 jaar in de Kapel van de zusters Augustinessen voortgezet.

Het koor Cantemus Domino heeft ook haar basis in deze kerk. Daarnaast vervult de St. Augustinuskerk een belangrijke wijkfunctie voor de binnenstad en heeft met de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer een groot voordeel. De laatste informatiebijeenkomst werd bezocht door 75 parochianen.

Bijna alle restauraties zijn voltooid (o.a. nieuw dak, exterieur van de kerk, Maria Kapel, Orgel). Wij willen dan ook dat de laatste restauratie van het gewelf ook wordt voltooid, zodat de St. Augustinuskerk kan worden behouden en alle kerkelijke en maatschappelijke functies weer uitgeoefend kunnen worden.
Behoud de St. Augustinuskerk voor Utrecht en heel Nederland. Onderteken de petitie!
https://sintaugustinuskerk.petities.nl/
 Hartelijk dank voor uw medewerking,
 Actiecomité St. Augustinuskerk