bread image

logobar bg


search image

 


topmenu image

 

Welkom op de website

van St. Barbara Bunnik

bloesem wit

Voorgangers

Onze geloofsgemeenschap kent een brede groep priesters, emeritus-priesters, pastoraal werksters en een diaken die vieringen verzorgen. Onderstaand een overzicht van onze voorgangers. In het liturgierooster staat aangegeven wie wanneer voorgaat. Het is mogelijk dat er een gastvoorganger is die niet in dit overzicht is opgenomen. 

Foto van Arnauld Dols     Foto van Hans Eppink     Foto van Meike Hettinga     Foto van Fred Hogenelst  

A. Dols

diaken

H. Eppink

emeritus-priester

M. Hettinga

pastoraal werkster

F. Hogenelst

pastoor

Foto van Anton ten Klooster     Foto van Lidy Langendijk     Foto van Rigo Loozekoot     Foto van Wouter de Paepe  

A. ten Klooster

priester

L. Langendijk

pastoraal werkster

R. Loozekoot

priester

W. de Paepe

priester

Foto van Oscar Swijnenberg   Foto van Anton Vernooij     Foto van Adri Verweij     Foto van Laura de Vries    

O. Swijnenberg

emeritus-priester

A. Vernooij

emeritus-priester

A. Verweij

emeritus-priester

L. de Vries

pastoraal werkster

Foto van Lilian Weijman  

L. Weijman

pastoraal werkster

 

Wanneer er geen priester of pastoraal werkster beschikbaar is om voor te gaan tijdens een viering, wordt er een beroep gedaan op ‘Eigen Parochianen’ die bij toerbeurt voorgaan in Woord- en Gebedsvieringen en 

Woord- en Communievieringen.  

Foto van Jeroen Balk     Foto van Ghislaine van Opstal     Foto van Leo Truyman     Foto van Jan Wagenaar  

J. Balk

parochiaan

G. van Opstal

parochiaan

L. Truyman

parochiaan

J. Wagenaar

parochiaan